Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Cesty a chodníky v Starom meste dostanú finálnu úpravu

  06.04.2018
  Predstavitelia radnice urobili obhliadku prác, ktoré súviseli s rekonštrukciou plynovodov. Práce realizoval minulý rok Slovenský plynárenský priemysel (SPP) v Starom meste. Radniční kontrolovali povrchové úpravy výkopov, ktoré boli v Starom meste realizované v zeleni, v chodníkoch a v miestnych komunikáciách. Povrchové úpravy chodníkov a ciest po výkopoch urobili v minulom roku ako dočasné tak, aby boli cez zimu chodníky či cesty schodné a zjazdné a zároveň, aby ponechali čas na „sadnutie“ výkopových rýh. Taký je technologický postup s cieľom, aby boli povrchové úpravy kvalitné. Konečné úpravy živičným povrchom začnú SPP realizovať v najbližšom období na Hviezdoslavovej, Kuzmányho, Školskej, Sládkovičovej, Pišútovej, Rumanovej, Prídavky, Hodžovej, Majeríkovej a Jilemnického. Zároveň zrekonštruujú chodníky, pretože podnik má povinnosť realizovať nové povrchy na zasiahnutých chodníkov v celej ich šírke a taktiež aj komunikácie ako napríklad Hodžova, kde urobia v zasiahnutom úseku celý jazdný pruh. Okrem povrchových úprav bude SPP realizovať a upravovať aj ryhy v zeleni, ktoré dosypú zeminou, vyhrabávať sa budú skaly a siať tráva, informoval Gabriel Lengyel z mestského úradu. Všetky náklady na tieto práce bude znášať SPP.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Cesty a chodníky v Starom meste dostanú finálnu úpravu

  06.04.2018
  Predstavitelia radnice urobili obhliadku prác, ktoré súviseli s rekonštrukciou plynovodov. Práce realizoval minulý rok Slovenský plynárenský priemysel (SPP) v Starom meste. Radniční kontrolovali povrchové úpravy výkopov, ktoré boli v Starom meste realizované v zeleni, v chodníkoch a v miestnych komunikáciách. Povrchové úpravy chodníkov a ciest po výkopoch urobili v minulom roku ako dočasné tak, aby boli cez zimu chodníky či cesty schodné a zjazdné a zároveň, aby ponechali čas na „sadnutie“ výkopových rýh. Taký je technologický postup s cieľom, aby boli povrchové úpravy kvalitné. Konečné úpravy živičným povrchom začnú SPP realizovať v najbližšom období na Hviezdoslavovej, Kuzmányho, Školskej, Sládkovičovej, Pišútovej, Rumanovej, Prídavky, Hodžovej, Majeríkovej a Jilemnického. Zároveň zrekonštruujú chodníky, pretože podnik má povinnosť realizovať nové povrchy na zasiahnutých chodníkov v celej ich šírke a taktiež aj komunikácie ako napríklad Hodžova, kde urobia v zasiahnutom úseku celý jazdný pruh. Okrem povrchových úprav bude SPP realizovať a upravovať aj ryhy v zeleni, ktoré dosypú zeminou, vyhrabávať sa budú skaly a siať tráva, informoval Gabriel Lengyel z mestského úradu. Všetky náklady na tieto práce bude znášať SPP.

  Krok späť naspäť