Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Oznam

  28.02.2018

  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Igora Grieša zo dňa 18.01.2018 o súhlas na výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-E 6630 v k.ú. Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 07.03.2018 na Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova ul. č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, resp. na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 1 ks vŕby rastúcej v tesnej blízkosti záhrady žiadateľa z dôvodu jej zhoršeného zdravotného stavu.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Oznam

  28.02.2018

  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Igora Grieša zo dňa 18.01.2018 o súhlas na výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-E 6630 v k.ú. Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 07.03.2018 na Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova ul. č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, resp. na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 1 ks vŕby rastúcej v tesnej blízkosti záhrady žiadateľa z dôvodu jej zhoršeného zdravotného stavu.

  Krok späť naspäť