Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Novinkou v Detských jasliach Mikulášik je baby služba

  22.02.2018
  Novela zákona o sociálnych službách priniesla veľmi podstatnú zmenu a tou je zaradenie detských jaslí do systému sociálnych služieb. Vznikla aj možnosť pomenovať svoje zariadenie ľubovoľným názvom, a preto sme naše jasle pomenovali ako Detské jasle Mikulášik, poznamenala Erika Sabaková z mestského úradu. Po schválení týchto zmien vo všeobecne záväznom nariadení sme splnili povinnosť zaregistrovať zariadenie na vyššom územnom celku do 31. 12. 2017 napriek tomu, že lehota bola predĺžená ešte o pol roka. Týmto patríme aj medzi prvých v Žilinskom kraji.
  V tejto súvislosti je definovaný nový pojem – služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (po starom jasle – pozn. aut.). 
  Novela vymedzila podmienky poskytovania služieb v zariadení, za starostlivosť považuje najmä výchovu, ktorá zahŕňa aj individuálnu alebo kolektívnu hru s dieťaťom a bežné úkony starostlivosti o dieťa, akými sú napríklad obliekanie, vyzliekanie, úkony osobnej hygieny ako prebaľovanie, kŕmenie, socializácia, stravovanie, pitný režim a podobne. Dôraz kladie na individuálny prístup k dieťaťu. 
  Sumy úhrad za sociálnu službu v detských jasliach upravuje § 26 všeobecne záväzného nariadenia číslo 9/2017. Deti do troch rokov veku majú mať vyváženú stravu s ohľadom na vývin a vývoj imunity. „Chceme pokračovať v našom trende prípravy zdravých, čerstvých jedál, sčasti bio pokrmov a celkovo zlepšovať kvalitu poskytovaných jedál,“ vysvetlila Erika Sabaková. Ďalšou nespornou výhodou je vlastná kuchyňa a dôraz na kvalitné potraviny. „Nepoužívame akékoľvek polotovary, do jedálnička zaraďujeme veľa ovocia, zeleniny, v rámci možností biopotraviny. Varenie je zdravšie aj vďaka novému konvektomatu. Vybavenie kuchyne sa neustále zlepšuje, čím sa zaraďujeme medzi špičku, minimálne v kraji. Pre rodičov predstavuje úsporu času aj naša práčovňa a poskytovanie oblečenia pre deti,“ zhrnula.  
  V zariadení poskytujeme sociálnu službu v pracovné dni, v čase od 6:00 do 16:30 h a starostlivosť je poskytovaná ambulantnou formou. Kapacita zariadenia je 39 detí vo veku od šiestich mesiacov do troch rokov. Novinkou je baby služba, kedy si môžu rodičia na niekoľko hodín umiestniť dieťa vo veku od jedného do troch rokov do jaslí, aby si mohli vybaviť či už úradné záležitosti alebo rôzne životné situácie. Poplatok za baby službu sú dve eurá za hodinu. 
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Novinkou v Detských jasliach Mikulášik je baby služba

  22.02.2018
  Novela zákona o sociálnych službách priniesla veľmi podstatnú zmenu a tou je zaradenie detských jaslí do systému sociálnych služieb. Vznikla aj možnosť pomenovať svoje zariadenie ľubovoľným názvom, a preto sme naše jasle pomenovali ako Detské jasle Mikulášik, poznamenala Erika Sabaková z mestského úradu. Po schválení týchto zmien vo všeobecne záväznom nariadení sme splnili povinnosť zaregistrovať zariadenie na vyššom územnom celku do 31. 12. 2017 napriek tomu, že lehota bola predĺžená ešte o pol roka. Týmto patríme aj medzi prvých v Žilinskom kraji.
  V tejto súvislosti je definovaný nový pojem – služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (po starom jasle – pozn. aut.). 
  Novela vymedzila podmienky poskytovania služieb v zariadení, za starostlivosť považuje najmä výchovu, ktorá zahŕňa aj individuálnu alebo kolektívnu hru s dieťaťom a bežné úkony starostlivosti o dieťa, akými sú napríklad obliekanie, vyzliekanie, úkony osobnej hygieny ako prebaľovanie, kŕmenie, socializácia, stravovanie, pitný režim a podobne. Dôraz kladie na individuálny prístup k dieťaťu. 
  Sumy úhrad za sociálnu službu v detských jasliach upravuje § 26 všeobecne záväzného nariadenia číslo 9/2017. Deti do troch rokov veku majú mať vyváženú stravu s ohľadom na vývin a vývoj imunity. „Chceme pokračovať v našom trende prípravy zdravých, čerstvých jedál, sčasti bio pokrmov a celkovo zlepšovať kvalitu poskytovaných jedál,“ vysvetlila Erika Sabaková. Ďalšou nespornou výhodou je vlastná kuchyňa a dôraz na kvalitné potraviny. „Nepoužívame akékoľvek polotovary, do jedálnička zaraďujeme veľa ovocia, zeleniny, v rámci možností biopotraviny. Varenie je zdravšie aj vďaka novému konvektomatu. Vybavenie kuchyne sa neustále zlepšuje, čím sa zaraďujeme medzi špičku, minimálne v kraji. Pre rodičov predstavuje úsporu času aj naša práčovňa a poskytovanie oblečenia pre deti,“ zhrnula.  
  V zariadení poskytujeme sociálnu službu v pracovné dni, v čase od 6:00 do 16:30 h a starostlivosť je poskytovaná ambulantnou formou. Kapacita zariadenia je 39 detí vo veku od šiestich mesiacov do troch rokov. Novinkou je baby služba, kedy si môžu rodičia na niekoľko hodín umiestniť dieťa vo veku od jedného do troch rokov do jaslí, aby si mohli vybaviť či už úradné záležitosti alebo rôzne životné situácie. Poplatok za baby službu sú dve eurá za hodinu. 
   

  Krok späť naspäť