Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Verejná vyhláška

  19.02.2018
  Mesto Liptovský Mikuláš má územný plán, schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 115/5010 dňa 16.12.2010 s vyhlásením jeho záväznej časti všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský Mikuláš č. 7/2010/VZN zo dňa 16.12.2010 s účinnosťou dňom 1.1.2011 v znení zmien a doplnkov.

  Prílohy
  .PDF príloha

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Verejná vyhláška

  19.02.2018
  Mesto Liptovský Mikuláš má územný plán, schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 115/5010 dňa 16.12.2010 s vyhlásením jeho záväznej časti všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský Mikuláš č. 7/2010/VZN zo dňa 16.12.2010 s účinnosťou dňom 1.1.2011 v znení zmien a doplnkov.

  Prílohy
  .PDF príloha

  Krok späť naspäť