Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Žiadame peniaze na nové komunitné centrum

  16.02.2018
  Mikulášska radnica sa bude uchádzať o externé zdroje na spolufinancovanie vybudovania nového komunitného centra. V uplynulých dňoch sme predložili žiadosť o nenávratný finančný príspevok 304 tisíc eur. 
  Nové centrum je projektované ako prízemná, murovaná, samostatne stojaca budova v Hlbokom. V rámci novostavby sú riešené klubovne, dielňa pre rozvíjanie remeselných zručností, kuchyňa pre praktické tréningy varenia a stredisko osobnej hygieny. 
  Hlavným cieľom projektu je vytvoriť priaznivé podmienky pre prácu s marginalizovanou rómskou komunitou v meste za účelom jej integrácie a zlepšenia ich životnej situácie.
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Žiadame peniaze na nové komunitné centrum

  16.02.2018
  Mikulášska radnica sa bude uchádzať o externé zdroje na spolufinancovanie vybudovania nového komunitného centra. V uplynulých dňoch sme predložili žiadosť o nenávratný finančný príspevok 304 tisíc eur. 
  Nové centrum je projektované ako prízemná, murovaná, samostatne stojaca budova v Hlbokom. V rámci novostavby sú riešené klubovne, dielňa pre rozvíjanie remeselných zručností, kuchyňa pre praktické tréningy varenia a stredisko osobnej hygieny. 
  Hlavným cieľom projektu je vytvoriť priaznivé podmienky pre prácu s marginalizovanou rómskou komunitou v meste za účelom jej integrácie a zlepšenia ich životnej situácie.
   

  Krok späť naspäť