Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Môžeme sa pochváliť historicky najlepším hospodárskym výsledkom!

  14.02.2018
  Dobré hospodárenie mesta sa pozitívne premieta do verejnoprospešných aktivít pre Mikulášanov. Tohto motívu sa v rámci používania mestských peňazí drží súčasné vedenie radnice. Pod dohľadom primátora Jána Blcháča dosiahli radniční v roku 2017 najlepší výsledok hospodárenia, odkedy mesto vedie podvojné účtovníctvo. „Pri podpisovaní dokumentov, ktoré hovoria o miliónovom hospodárskom výsledku za minulý rok, mi mysľou prebehli všetky tie široké možnosti a pozitíva, ktoré sa nám vďaka nemu otvárajú. Nemusíme napríklad zvyšovať poplatky, pretože máme efektívne hospodárenie. Investujeme viac do opráv ciest, chodníkov, ale napríklad aj do zelene, životného prostredia alebo vianočnej výzdoby, ktorá je súčasťou skrášľovania nášho mestského prostredia,“ vymenoval efekty pre bežných ľudí. 
  Medziročný rast výsledku je na úrovni 28 percent. Výsledok hospodárenia má od roku 2015 rastúcu tendenciu, ktorú dosiahlo napriek tomu, že v roku 2014 vykazovalo stratu až 681 tisíc eur. „Táto strata tu bola aj napriek tomu, že celkové výnosy mesta vtedy boli o 1,85 milióna eur vyššie v porovnaní s rokom 2017,“ upozornila vedúca oddelenia rozpočtu, účtovníctva a majetku na mestskom úrade Lenka Debnárová. 
  Na druhej strane v porovnaní s rokom 2014 celkové náklady mesta poklesli o 3,5 milióna eur. „Paradoxne za poklesom nákladov môžeme vidieť naše rozsiahle aktivity na investičnom poli, o čom svedčí zvyšovanie nákladov na odpisy. Tie boli oproti roku 2014 o 94 tisíc eur vyššie,“ upozornil primátor. 
  Mesto tiež investuje do svojho majetku ako je rekonštrukcia mestského úradu, čím na druhej strane šetrí prevádzkové náklady. V Mikuláši sa realizuje rozsiahla investičná výstavba, vďaka čomu sa zvyšujú výnosy dane z nehnuteľnosti, rast návštevnosti sa odráža vo zvýšenom výbere dane z ubytovania. 

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Môžeme sa pochváliť historicky najlepším hospodárskym výsledkom!

  14.02.2018
  Dobré hospodárenie mesta sa pozitívne premieta do verejnoprospešných aktivít pre Mikulášanov. Tohto motívu sa v rámci používania mestských peňazí drží súčasné vedenie radnice. Pod dohľadom primátora Jána Blcháča dosiahli radniční v roku 2017 najlepší výsledok hospodárenia, odkedy mesto vedie podvojné účtovníctvo. „Pri podpisovaní dokumentov, ktoré hovoria o miliónovom hospodárskom výsledku za minulý rok, mi mysľou prebehli všetky tie široké možnosti a pozitíva, ktoré sa nám vďaka nemu otvárajú. Nemusíme napríklad zvyšovať poplatky, pretože máme efektívne hospodárenie. Investujeme viac do opráv ciest, chodníkov, ale napríklad aj do zelene, životného prostredia alebo vianočnej výzdoby, ktorá je súčasťou skrášľovania nášho mestského prostredia,“ vymenoval efekty pre bežných ľudí. 
  Medziročný rast výsledku je na úrovni 28 percent. Výsledok hospodárenia má od roku 2015 rastúcu tendenciu, ktorú dosiahlo napriek tomu, že v roku 2014 vykazovalo stratu až 681 tisíc eur. „Táto strata tu bola aj napriek tomu, že celkové výnosy mesta vtedy boli o 1,85 milióna eur vyššie v porovnaní s rokom 2017,“ upozornila vedúca oddelenia rozpočtu, účtovníctva a majetku na mestskom úrade Lenka Debnárová. 
  Na druhej strane v porovnaní s rokom 2014 celkové náklady mesta poklesli o 3,5 milióna eur. „Paradoxne za poklesom nákladov môžeme vidieť naše rozsiahle aktivity na investičnom poli, o čom svedčí zvyšovanie nákladov na odpisy. Tie boli oproti roku 2014 o 94 tisíc eur vyššie,“ upozornil primátor. 
  Mesto tiež investuje do svojho majetku ako je rekonštrukcia mestského úradu, čím na druhej strane šetrí prevádzkové náklady. V Mikuláši sa realizuje rozsiahla investičná výstavba, vďaka čomu sa zvyšujú výnosy dane z nehnuteľnosti, rast návštevnosti sa odráža vo zvýšenom výbere dane z ubytovania. 

  Krok späť naspäť