Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Postupujeme koncepčne a efektívne: Na obnovu ciest a chodníkov pôjde v budúcom roku 2,3 milióna eur

  19.12.2017
  Mikulášska radnica zavádza koncepčnú prípravu investícií a opráv miestnych komunikácií na roky 2018 až 2023. Radnicu by to komplexne mohlo výhľadovo vyjsť 13 miliónov eur. „V horizonte nasledujúcich šiestich rokov chceme postupne odstrániť havarijné úseky a úseky ciest a chodníkov, ktoré sú v nevyhovujúcom stave. Taktiež systematicky zrealizujeme nové parkoviská a komunikácie v lokalitách, kde najviac chýbajú a vychádzame pritom zo spracovaného pasportu stavu ciest, ktorý sme predkladali do zastupiteľstva už v júni 2017,“ vysvetlil primátor Ján Blcháč. 
  Plán rekonštrukcií je spracovaný pre celé mesto a mestské časti. Slúži na efektívne plánovanie bežných a komplexných opráv. „V čo najvyššej miere zohľadňujeme potreby obyvateľov a technický stav ciest, od vytvorenia pasportu komunikácií postupujeme koncepčne a efektívne,“ podotkol šéf radnice. 
  Opravy sa dotknú centra aj mestských častí
  V roku 2018 dá mesto do chodníkov a ciest 2,3 milióna eur. V Starom meste radnica opraví Bernolákovu, zabezpečí druhú etapu vnútrobloku na Jilemnického, parkovacie plochy vo vnútrobloku Komenského 1317-18, nový bude chodník od kruhovej križovatky pri Jánošíku po diaľničný privádzač a chodník na Nálepkovej. V centre tiež pribudne mestská cyklotrasa od Hurbanovej po Nálepkovu. 
  Na Nábreží pôjde v budúcom roku o komplexnú rekonštrukciu Zgútha Vrbického, chodník na ul. Novej a popri ceste I/18 v úseku od Rachmaninovho námestia po most Okoličné. 
  Na Podbrezinách mesto zlepší dopravnú situáciu pri vyústení cesty III. triedy zo sídliska na cestu I/18, kde inštaluje svetelnú signalizáciu. Nový povrch dostane priestor vnútrobloku na Senickej, pribudnú parkovacie plochy na Lipovej a Hradišskej. 
  V Liptovskej Ondrašovej pokračuje radnica v obnove Tehliarskej a taktiež v budovaní tretej etapy cyklochodníka. Situácia sa zlepší aj pri základných školách na Demänovskej ulici v Palúdzke a v Okoličnom, kde pribudnú nové parkoviská. V Demänovej opravíme rázcestie a chodník pri autobusovej zastávke a Michalovskú ulicu. V Bodiciach nás čaká rekonštrukcia ulice Popri kostole. Na Ploštín vyčlenila radnica vyše 50-tisíc eur na obnovu Za ulicou a v Iľanove 80-tisíc na úpravu okolia kultúrneho domu po kostol a chodník popri ceste III. triedy. V Stošiciach vybuduje mesto avizovaný chodník s osvetlením. 
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Postupujeme koncepčne a efektívne: Na obnovu ciest a chodníkov pôjde v budúcom roku 2,3 milióna eur

  19.12.2017
  Mikulášska radnica zavádza koncepčnú prípravu investícií a opráv miestnych komunikácií na roky 2018 až 2023. Radnicu by to komplexne mohlo výhľadovo vyjsť 13 miliónov eur. „V horizonte nasledujúcich šiestich rokov chceme postupne odstrániť havarijné úseky a úseky ciest a chodníkov, ktoré sú v nevyhovujúcom stave. Taktiež systematicky zrealizujeme nové parkoviská a komunikácie v lokalitách, kde najviac chýbajú a vychádzame pritom zo spracovaného pasportu stavu ciest, ktorý sme predkladali do zastupiteľstva už v júni 2017,“ vysvetlil primátor Ján Blcháč. 
  Plán rekonštrukcií je spracovaný pre celé mesto a mestské časti. Slúži na efektívne plánovanie bežných a komplexných opráv. „V čo najvyššej miere zohľadňujeme potreby obyvateľov a technický stav ciest, od vytvorenia pasportu komunikácií postupujeme koncepčne a efektívne,“ podotkol šéf radnice. 
  Opravy sa dotknú centra aj mestských častí
  V roku 2018 dá mesto do chodníkov a ciest 2,3 milióna eur. V Starom meste radnica opraví Bernolákovu, zabezpečí druhú etapu vnútrobloku na Jilemnického, parkovacie plochy vo vnútrobloku Komenského 1317-18, nový bude chodník od kruhovej križovatky pri Jánošíku po diaľničný privádzač a chodník na Nálepkovej. V centre tiež pribudne mestská cyklotrasa od Hurbanovej po Nálepkovu. 
  Na Nábreží pôjde v budúcom roku o komplexnú rekonštrukciu Zgútha Vrbického, chodník na ul. Novej a popri ceste I/18 v úseku od Rachmaninovho námestia po most Okoličné. 
  Na Podbrezinách mesto zlepší dopravnú situáciu pri vyústení cesty III. triedy zo sídliska na cestu I/18, kde inštaluje svetelnú signalizáciu. Nový povrch dostane priestor vnútrobloku na Senickej, pribudnú parkovacie plochy na Lipovej a Hradišskej. 
  V Liptovskej Ondrašovej pokračuje radnica v obnove Tehliarskej a taktiež v budovaní tretej etapy cyklochodníka. Situácia sa zlepší aj pri základných školách na Demänovskej ulici v Palúdzke a v Okoličnom, kde pribudnú nové parkoviská. V Demänovej opravíme rázcestie a chodník pri autobusovej zastávke a Michalovskú ulicu. V Bodiciach nás čaká rekonštrukcia ulice Popri kostole. Na Ploštín vyčlenila radnica vyše 50-tisíc eur na obnovu Za ulicou a v Iľanove 80-tisíc na úpravu okolia kultúrneho domu po kostol a chodník popri ceste III. triedy. V Stošiciach vybuduje mesto avizovaný chodník s osvetlením. 
   

  Krok späť naspäť