Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Oznam

  18.12.2017
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti správcu verejnej zelene – Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš zo dňa 18.12.2017 o súhlas na výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 27.12.2017 na Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova ul. č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, resp. na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 24 ks listnatých, 40 ks ihličnatých stromov a 58 m2 krovitých porastov v rámci prebierky, hustého zápoja, zdravie a majetok ohrozujúcich, vyschnutých, alebo inak poškodených drevín rastúcich v tesnej blízkosti elektrických vedení, prípadne stromov určených na výrub v zmysle dokumentu starostlivosti o dreviny.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Oznam

  18.12.2017
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti správcu verejnej zelene – Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš zo dňa 18.12.2017 o súhlas na výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 27.12.2017 na Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova ul. č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, resp. na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 24 ks listnatých, 40 ks ihličnatých stromov a 58 m2 krovitých porastov v rámci prebierky, hustého zápoja, zdravie a majetok ohrozujúcich, vyschnutých, alebo inak poškodených drevín rastúcich v tesnej blízkosti elektrických vedení, prípadne stromov určených na výrub v zmysle dokumentu starostlivosti o dreviny.

  Krok späť naspäť