Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Riešili problémy taxikárov

  06.12.2017
  Z iniciatívy mestskej polície riešili na jej pôde problémy taxikárov a taxislužieb. Príslušníci polície, zamestnanci colnej správy a radnice odpovedali na otázky taxikárov. Priblížili praktické postupy a legislatívu v ekonomickej oblasti, vypočuli si ťažkosti, s ktorými sa taxikári musia vysporiadať. Prevádzkovateľov taxislužieb informovali o kontrolách zo strany odborného dozoru a plnení si povinností vyplývajúcich zo zákona. Rozoberali sme tiež parkovanie pri nastupovaní ľudí v rôznych častiach mesta, najmä však v okolí železničnej a autobusovej stanice. Pred stanicou je v súčasnosti desať miest, ktoré sú vyhradené desiatim taxislužbám za poplatok. Situácia je ale problematická, pretože v meste je viac ako desať taxislužieb. Aby sa taxikári necítili diskriminovaní, vyhradíme pri stanici desať miest pre taxislužby bezplatných, s tým, že v rovnakom čase povolíme státie len po jednom aute pre každú taxislužbu, vysvetlil Gabriel Lengyel z mikulášskej radnice. V podobnej zostave sa chcú taxikári na mestskej polícii stretnúť aj na jar budúceho roku.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Riešili problémy taxikárov

  06.12.2017
  Z iniciatívy mestskej polície riešili na jej pôde problémy taxikárov a taxislužieb. Príslušníci polície, zamestnanci colnej správy a radnice odpovedali na otázky taxikárov. Priblížili praktické postupy a legislatívu v ekonomickej oblasti, vypočuli si ťažkosti, s ktorými sa taxikári musia vysporiadať. Prevádzkovateľov taxislužieb informovali o kontrolách zo strany odborného dozoru a plnení si povinností vyplývajúcich zo zákona. Rozoberali sme tiež parkovanie pri nastupovaní ľudí v rôznych častiach mesta, najmä však v okolí železničnej a autobusovej stanice. Pred stanicou je v súčasnosti desať miest, ktoré sú vyhradené desiatim taxislužbám za poplatok. Situácia je ale problematická, pretože v meste je viac ako desať taxislužieb. Aby sa taxikári necítili diskriminovaní, vyhradíme pri stanici desať miest pre taxislužby bezplatných, s tým, že v rovnakom čase povolíme státie len po jednom aute pre každú taxislužbu, vysvetlil Gabriel Lengyel z mikulášskej radnice. V podobnej zostave sa chcú taxikári na mestskej polícii stretnúť aj na jar budúceho roku.

  Krok späť naspäť