Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Cyklopeší chodník do Liptovskej Ondrašovej už slúži verejnosti

  30.10.2017
  Cyklisti aj peší už môžu oficiálne využívať ďalších 1,4 kilometra cyklopešieho chodníka. Kvalitný asfaltový povrch široký tri metre v úseku od okružnej križovatky pri hoteli Jánošík popri koryte Váhu smerom do Liptovskej Ondrašovej dnes oficiálne odovzdal obyvateľom do užívania primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč, zhotovitelia stavby a zástupcovia rezortov dopravy aj pôdohospodárstva. Realizáciou mesto zavŕšilo druhú etapu výstavby cyklopešieho chodníka. 
  Túto časť cyklochodníka bude mesto v zimnom období udržiavať, takže ho budú môcť využívať v zime cyklisti aj chodci. Na zvyšnej časti cyklochodníka smerom do Okoličného totiž radnica v zime robí bežkársku stopu.
  Na novom úseku cyklopešieho chodníka pribudlo aj odpočívadlo. Tvorí ho prístrešok, stoly s lavičkami, stojany pre cyklistov, svietidlá napájané solárnymi panelmi, odpadkové koše a informačné tabule. Napojenie chodníka s existujúcimi komunikáciami sa nachádza v mieste križovatky Revolučná a Štefánikova.
  „Plánujeme aj pokračovanie tohto cyklochodníka a jeho napojenie na mestskú časť Liptovská Ondrašová pri najbližších možnostiach čerpania externých zdrojov, chýba nám tu približne kilometrový úsek,“ informovala Jana Kormaníková z oddelenia projektového manažmentu mestského úradu.
  Cyklopeší chodník mesto zrealizovalo v rámci cezhraničného projektu Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier. 
  Financovaný bol z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu spolu vo výške 222 000 eur, čiastku takmer 78 000 eur dalo mesto z vlastných zdrojov.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Cyklopeší chodník do Liptovskej Ondrašovej už slúži verejnosti

  30.10.2017
  Cyklisti aj peší už môžu oficiálne využívať ďalších 1,4 kilometra cyklopešieho chodníka. Kvalitný asfaltový povrch široký tri metre v úseku od okružnej križovatky pri hoteli Jánošík popri koryte Váhu smerom do Liptovskej Ondrašovej dnes oficiálne odovzdal obyvateľom do užívania primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč, zhotovitelia stavby a zástupcovia rezortov dopravy aj pôdohospodárstva. Realizáciou mesto zavŕšilo druhú etapu výstavby cyklopešieho chodníka. 
  Túto časť cyklochodníka bude mesto v zimnom období udržiavať, takže ho budú môcť využívať v zime cyklisti aj chodci. Na zvyšnej časti cyklochodníka smerom do Okoličného totiž radnica v zime robí bežkársku stopu.
  Na novom úseku cyklopešieho chodníka pribudlo aj odpočívadlo. Tvorí ho prístrešok, stoly s lavičkami, stojany pre cyklistov, svietidlá napájané solárnymi panelmi, odpadkové koše a informačné tabule. Napojenie chodníka s existujúcimi komunikáciami sa nachádza v mieste križovatky Revolučná a Štefánikova.
  „Plánujeme aj pokračovanie tohto cyklochodníka a jeho napojenie na mestskú časť Liptovská Ondrašová pri najbližších možnostiach čerpania externých zdrojov, chýba nám tu približne kilometrový úsek,“ informovala Jana Kormaníková z oddelenia projektového manažmentu mestského úradu.
  Cyklopeší chodník mesto zrealizovalo v rámci cezhraničného projektu Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier. 
  Financovaný bol z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu spolu vo výške 222 000 eur, čiastku takmer 78 000 eur dalo mesto z vlastných zdrojov.

  Krok späť naspäť