Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Cintorín v Okoličnom po rekonštrukcii vysvätili

  26.10.2017
  Nové chodníčky, plot, lavičky, ozvučenie aj elektrické rozvody a ďalšie novinky na cintoríne v Okoličnom potešia v tomto čase blížiacej sa spomienky všetkých návštevníkov, ktorí sem chodia k hrobom svojich blízkych.
  Od apríla do polovice októbra vládol na mieste posledného odpočinku stavebný ruch, vďaka ktorému tu pribudlo aj technické zázemie, prekryté stojisko na kontajnery a ľudí poteší hlavne studňa s čerpadlom. „Najmä pre starších bolo naozaj problematické nosiť si vodu na kvety alebo na čistenie hrobov z neďalekej Smrečianky, v rámci obnovy cintorína sa nám podarilo vyhĺbiť studňu s čerpadlom a dávkovačom vody, funguje na stlačenie gombíka, nie na pumpu, ako bývali studne kedysi. Pohodlné pre návštevníko je tiež  nové osvetlenie, na ktorom sú namontované elektrické prípojky, takže pri oprave pomníkov už nebude potrebné používať hlučné kompresory,“ priblížil zástupca primátora Ján Bonko.
  Obnova Okoličianskeho pohrebiska je pilotným projektom, mesto chce takto postupne zrekonštruovať všetkých 13 cintorínov, ktoré spravujú Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikuláš. Zrekonštruovaný cintorín dnes pri hlavnom kríži vysvätili aj zástupcovia cirkví. Duchovný Jozef Tomaga sa v mene farnosti poďakoval za obnovu a zdôstojnenie pietneho miesta pre tých, ktorí nás predišli do večnosti. Farár Marián Bochnička vyzdvihol príjemné prostredie a poukázal na spojitosť medzi krížom (chodníky na cintoríne sú sformované do kríža) a spásou. 
  Projekt rekonštrukcie tohto pietneho miesta nie je ešte ukončený. Podľa slov viceprimátora Jána Bonka v budúcnosti počíta mesto aj s rozširovaním tohto cintorína, so zavedením kamerového systému, a tomu budú predchádzať aj vegetačné úpravy.
   


  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Cintorín v Okoličnom po rekonštrukcii vysvätili

  26.10.2017
  Nové chodníčky, plot, lavičky, ozvučenie aj elektrické rozvody a ďalšie novinky na cintoríne v Okoličnom potešia v tomto čase blížiacej sa spomienky všetkých návštevníkov, ktorí sem chodia k hrobom svojich blízkych.
  Od apríla do polovice októbra vládol na mieste posledného odpočinku stavebný ruch, vďaka ktorému tu pribudlo aj technické zázemie, prekryté stojisko na kontajnery a ľudí poteší hlavne studňa s čerpadlom. „Najmä pre starších bolo naozaj problematické nosiť si vodu na kvety alebo na čistenie hrobov z neďalekej Smrečianky, v rámci obnovy cintorína sa nám podarilo vyhĺbiť studňu s čerpadlom a dávkovačom vody, funguje na stlačenie gombíka, nie na pumpu, ako bývali studne kedysi. Pohodlné pre návštevníko je tiež  nové osvetlenie, na ktorom sú namontované elektrické prípojky, takže pri oprave pomníkov už nebude potrebné používať hlučné kompresory,“ priblížil zástupca primátora Ján Bonko.
  Obnova Okoličianskeho pohrebiska je pilotným projektom, mesto chce takto postupne zrekonštruovať všetkých 13 cintorínov, ktoré spravujú Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikuláš. Zrekonštruovaný cintorín dnes pri hlavnom kríži vysvätili aj zástupcovia cirkví. Duchovný Jozef Tomaga sa v mene farnosti poďakoval za obnovu a zdôstojnenie pietneho miesta pre tých, ktorí nás predišli do večnosti. Farár Marián Bochnička vyzdvihol príjemné prostredie a poukázal na spojitosť medzi krížom (chodníky na cintoríne sú sformované do kríža) a spásou. 
  Projekt rekonštrukcie tohto pietneho miesta nie je ešte ukončený. Podľa slov viceprimátora Jána Bonka v budúcnosti počíta mesto aj s rozširovaním tohto cintorína, so zavedením kamerového systému, a tomu budú predchádzať aj vegetačné úpravy.
   


  Krok späť naspäť