Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Rázusovie dom ožíva

  03.10.2017
  Mestské Múzeum Janka Kráľa sa rozhodlo oživiť expozíciu Rázusovie domu vo Vrbici. Okrem parkových úprav priedomia a dvora rodiska významných osobností Slovenska, súrodencov Martina Rázusa a Márie Rázusove -Martákovej, sa v spolupráci s novovzniknutým Rázusovie klubom spisovateľov rozhodlo múzeum zviditeľniť aj činnosť expozície. Raz mesačne by sa tu mali konať príležitostné podujatia, besedy, prezentácie kníh, v pláne majú organizovať spomienkové podujatia pri príležitosti narodenín a úmrtia Rázusovcov alebo dožinky vo Vrbici. Na počesť 130. výročia narodenia Martina Rázusa, ktoré si pripomenieme už na budúci rok, by tu chcelo mestské múzeum s Rázusovie klubom pripraviť literárne a výtvarné súťaže žiakov miestnych základných škôl. Zaktivizovať by chceli spoluprácu nielen s miestnymi školami, ale aj s klubmi dôchodcov.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Rázusovie dom ožíva

  03.10.2017
  Mestské Múzeum Janka Kráľa sa rozhodlo oživiť expozíciu Rázusovie domu vo Vrbici. Okrem parkových úprav priedomia a dvora rodiska významných osobností Slovenska, súrodencov Martina Rázusa a Márie Rázusove -Martákovej, sa v spolupráci s novovzniknutým Rázusovie klubom spisovateľov rozhodlo múzeum zviditeľniť aj činnosť expozície. Raz mesačne by sa tu mali konať príležitostné podujatia, besedy, prezentácie kníh, v pláne majú organizovať spomienkové podujatia pri príležitosti narodenín a úmrtia Rázusovcov alebo dožinky vo Vrbici. Na počesť 130. výročia narodenia Martina Rázusa, ktoré si pripomenieme už na budúci rok, by tu chcelo mestské múzeum s Rázusovie klubom pripraviť literárne a výtvarné súťaže žiakov miestnych základných škôl. Zaktivizovať by chceli spoluprácu nielen s miestnymi školami, ale aj s klubmi dôchodcov.

  Krok späť naspäť