Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Mesto spustí prevádzku školskej kuchyne pri materskej škole

  21.09.2017
  Od budúceho roku mikulášska radnica rozbehne prevádzku školskej kuchyne pri Materskej škole 4. apríla. Na návrh radničných to schválili poslanci mikulášskeho mestského zastupiteľstva. Do návrhu rozpočtu mesta tiež odporučili zaradiť 20-tisíc eur na spustenie školskej vývarovne. 
  „Potreba zriadiť kuchyňu vyplynula z analýzy súčasného stavu stravovania v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktorú vypracovala radnica,“ uviedol Ján Blcháč, primátor mesta Liptovský Mikuláš, ktoré je zriaďovateľom školy. Z analýzy vyplýva, že v školskom roku 2016/2017 boli školské vývarovne maximálne vyťažené. „Potrebné je prerozdeliť rozvoz stravy, aby sa skrátila doba prevozu medzi vývarovňou a výdajňou. Kvôli opotrebeniu si vyžadujú obnovu technologického zariadenia vo vývarovniach. A napokon, je potrebné navýšiť platy nepedagogických zamestnancov, ktorí pracujú na pozíciách v kuchyniach a zázemí škôl,“ poznamenal šéf radnice. 
  Na území mesta v súčasnosti pôsobia štyri školské kuchyne a školské jedálne, z toho dve v základných a dve v materských školách. Na obed do nich prichádza 2600 stravníkov, čím je schválená kapacita vývarovní prevýšená o vyše stovku. Z dôvodu prekročenia kapacít vo vývarovniach pri ZŠ Janka Kráľa a pri MŠ Čsl. Brigády je potrebné pristúpiť k prerozdeleniu rozvozu stravy. Očakávaný nárast počtu obyvateľov v Palúdzke dáva reálny predpoklad zvyšovania počtu detí v škole na Demänovskej. „Opätovné spustenie kuchyne a jedálne pri MŠ 4. apríla sa javí technicky a ekonomicky najefektívnejšie, ako investície do zvyšovania kapacity súčasných jedální. Potrebná je investícia do obnovy technologického vybavenia a kanalizácie,“ upriamil pozornosť poslanec mestského zastupiteľstva Miroslav Neset.  
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Mesto spustí prevádzku školskej kuchyne pri materskej škole

  21.09.2017
  Od budúceho roku mikulášska radnica rozbehne prevádzku školskej kuchyne pri Materskej škole 4. apríla. Na návrh radničných to schválili poslanci mikulášskeho mestského zastupiteľstva. Do návrhu rozpočtu mesta tiež odporučili zaradiť 20-tisíc eur na spustenie školskej vývarovne. 
  „Potreba zriadiť kuchyňu vyplynula z analýzy súčasného stavu stravovania v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktorú vypracovala radnica,“ uviedol Ján Blcháč, primátor mesta Liptovský Mikuláš, ktoré je zriaďovateľom školy. Z analýzy vyplýva, že v školskom roku 2016/2017 boli školské vývarovne maximálne vyťažené. „Potrebné je prerozdeliť rozvoz stravy, aby sa skrátila doba prevozu medzi vývarovňou a výdajňou. Kvôli opotrebeniu si vyžadujú obnovu technologického zariadenia vo vývarovniach. A napokon, je potrebné navýšiť platy nepedagogických zamestnancov, ktorí pracujú na pozíciách v kuchyniach a zázemí škôl,“ poznamenal šéf radnice. 
  Na území mesta v súčasnosti pôsobia štyri školské kuchyne a školské jedálne, z toho dve v základných a dve v materských školách. Na obed do nich prichádza 2600 stravníkov, čím je schválená kapacita vývarovní prevýšená o vyše stovku. Z dôvodu prekročenia kapacít vo vývarovniach pri ZŠ Janka Kráľa a pri MŠ Čsl. Brigády je potrebné pristúpiť k prerozdeleniu rozvozu stravy. Očakávaný nárast počtu obyvateľov v Palúdzke dáva reálny predpoklad zvyšovania počtu detí v škole na Demänovskej. „Opätovné spustenie kuchyne a jedálne pri MŠ 4. apríla sa javí technicky a ekonomicky najefektívnejšie, ako investície do zvyšovania kapacity súčasných jedální. Potrebná je investícia do obnovy technologického vybavenia a kanalizácie,“ upriamil pozornosť poslanec mestského zastupiteľstva Miroslav Neset.  
   

  Krok späť naspäť