Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Sme o krok bližšie k revitalizácii Hája

  12.09.2017
  Ďalší dôležitý krok urobili predstavitelia radnice smerom k revitalizácii Hája. Podpísali nájomnú zmluvu medzi mestom a pozemkovým spoločenstvom Urbár Vrbica, čím vytvorili predpoklady pre realizáciu projektu Kultúrno–prírodno oddychová zóna Háj Nicovô. „Vysporiadali sme vlastníctvo pod prístupovú cestu a parkovisko na Háji. Recipročne sme urbárnikom dali do nájmu mestské lesné pozemky. V oboch prípadoch sme stanovili symbolické nájomné,“ vysvetlil primátor Ján Blcháč. Vďaka tomu sa v budúcnosti na Háji vybuduje mobiliár, cyklotrasy, náučný chodníka či osadenia prvky drobnej architektúry. Nájomná zmluva slúži aj ako podklad pre vydanie stavebného povolenia. Mesto už v minulom roku osadilo na Háji prístrešok, ktorý sa aj kvôli výhľadom na Mikuláš a okolie stal vysoko navštevovaný a využívaný.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Sme o krok bližšie k revitalizácii Hája

  12.09.2017
  Ďalší dôležitý krok urobili predstavitelia radnice smerom k revitalizácii Hája. Podpísali nájomnú zmluvu medzi mestom a pozemkovým spoločenstvom Urbár Vrbica, čím vytvorili predpoklady pre realizáciu projektu Kultúrno–prírodno oddychová zóna Háj Nicovô. „Vysporiadali sme vlastníctvo pod prístupovú cestu a parkovisko na Háji. Recipročne sme urbárnikom dali do nájmu mestské lesné pozemky. V oboch prípadoch sme stanovili symbolické nájomné,“ vysvetlil primátor Ján Blcháč. Vďaka tomu sa v budúcnosti na Háji vybuduje mobiliár, cyklotrasy, náučný chodníka či osadenia prvky drobnej architektúry. Nájomná zmluva slúži aj ako podklad pre vydanie stavebného povolenia. Mesto už v minulom roku osadilo na Háji prístrešok, ktorý sa aj kvôli výhľadom na Mikuláš a okolie stal vysoko navštevovaný a využívaný.

  Krok späť naspäť