Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Protipovodňové opatrenia v Ploštíne

  25.08.2017
  Začíname realizovať protipovodňové opatrenia v Ploštíne. Mesto na základe vypracovaného projektu protipovodňových opatrení Ploštín – Tretiny, začalo na príprave realizácie stavebných prác prvej etapy, ktorá začne po vybratí zhotoviteľa v druhej polovici septembra 2017. Prvá etapa pozostáva z vybudovania betónového potrubia s vtokovým objektom, ktorý bude sťahovať prívalové dažde nad lokalitou Tretiny do potoka Ploštínčanka. Realizačné náklady projektovej dokumentácie na 1. etapu sú v sume 169- tisíc eur, z úradu vlády sme získali dotáciu 115-tisíc eur. Práce by mali byť ukončené do konca decembra 2017. Práce sú nevyhnutný základ pre následnú výstavbu odvodňovacieho rigola povyše Tretín.


  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Protipovodňové opatrenia v Ploštíne

  25.08.2017
  Začíname realizovať protipovodňové opatrenia v Ploštíne. Mesto na základe vypracovaného projektu protipovodňových opatrení Ploštín – Tretiny, začalo na príprave realizácie stavebných prác prvej etapy, ktorá začne po vybratí zhotoviteľa v druhej polovici septembra 2017. Prvá etapa pozostáva z vybudovania betónového potrubia s vtokovým objektom, ktorý bude sťahovať prívalové dažde nad lokalitou Tretiny do potoka Ploštínčanka. Realizačné náklady projektovej dokumentácie na 1. etapu sú v sume 169- tisíc eur, z úradu vlády sme získali dotáciu 115-tisíc eur. Práce by mali byť ukončené do konca decembra 2017. Práce sú nevyhnutný základ pre následnú výstavbu odvodňovacieho rigola povyše Tretín.


  Krok späť naspäť