Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Pripomienky k územnému plánu Ploštína môžete podať do polovice septembra

  21.08.2017
  Do 15. septembra môžete podať písomne pripomienky k návrhu Územného plánu zóny Ploštín. Pripomienky posielajte písomne na adresu: Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš. Verejné prerokovanie návrhu sa uskutoční 5. septembra (viď obrazovú prílohu). Komplexný materiál návrhu je zverejnený tu: http://www.mikulas.sk/_clanok.php?zlozka&clanok=2159&lmd=7927&order1&order2&order3&order4&zobraz&lmd_text=uvod+k+clanku.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Pripomienky k územnému plánu Ploštína môžete podať do polovice septembra

  21.08.2017
  Do 15. septembra môžete podať písomne pripomienky k návrhu Územného plánu zóny Ploštín. Pripomienky posielajte písomne na adresu: Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš. Verejné prerokovanie návrhu sa uskutoční 5. septembra (viď obrazovú prílohu). Komplexný materiál návrhu je zverejnený tu: http://www.mikulas.sk/_clanok.php?zlozka&clanok=2159&lmd=7927&order1&order2&order3&order4&zobraz&lmd_text=uvod+k+clanku.

  Krok späť naspäť