Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Verejná vyhláška

  16.08.2017
  Mesto Liptovský Mikuláš predkladá návrh "Územný plán zóny Ploštín, Liptovský Mikuláš" za účelom zverejnenia a verejného pripomienkovania. 

  Príloha je vo formáte zip, v listinnej podobe je materiál k nahliadnutiu na útvare hlavného architekta Mestského úradu Liptovský Mikuláš


  Grafická a textová časť návrhu územného plánu zóny Ploštín
  .PDF príloha

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Verejná vyhláška

  16.08.2017
  Mesto Liptovský Mikuláš predkladá návrh "Územný plán zóny Ploštín, Liptovský Mikuláš" za účelom zverejnenia a verejného pripomienkovania. 

  Príloha je vo formáte zip, v listinnej podobe je materiál k nahliadnutiu na útvare hlavného architekta Mestského úradu Liptovský Mikuláš


  Grafická a textová časť návrhu územného plánu zóny Ploštín
  .PDF príloha

  Krok späť naspäť