Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Čestné občianstvo pre Aloisa Lutonského in memoriam

  22.06.2017
  Na návrh predstaviteľov radnice práve mestské zastupiteľstvo schválilo udelenie Čestného občianstva mesta in memoriam Aloisovi Lutonskému. Toto ocenenie mu patrí za aktívnu činnosť v speleologickej oblasti, v kultúre a turizme a za šírenie dobrého mena mesta a jeho rozvoj. 
  Alois Lutonský sa narodil v roku 1905 v Bystřici pod Hostýnem. Do Liptovského Mikuláša sa prvý raz dostal v roku 1921, tunajší prázdninový pobyt so zameraním na poznávanie Demänovskej doliny mu učaroval, pretože po skončení strednej školy sa v meste usadil. S Aloisom Kráľom a ďalšími podnikal prieskumné výpravy do Demänovskej jaskyne slobody a pomáhal pri sprístupňovaní jaskyne. Pracoval aj ako správca Demänovských jaskýň. V rokoch 1933 až 1938 pôsobil ako redaktor Krás Slovenska. Pôsobil v prípravnom výbore a stal sa členom Kuratória Múzea slovenského krasu, ktoré ho spravovalo. V roku 1971 prišiel s myšlienkou vybudovať v Pavčinej Lehote celoslovenský pamätník jaskyniarov. Od sprístupnenia Demänovskej jaskyne Slobody vzrastal záujem o návštevu Demänovskej doliny s perspektívou vybudovať stredisko zimných športov. Na čele bol Alois Lutonský, autor názvu Jasná. Na zvýraznenie lyžiarskych terénov na Chopku podnietil v roku 1939 usporiadanie lyžiarskych pretekov v zjazdovom lyžovaní o putovnú cenu Demänovských jaskýň. Zaslúžil sa o vybudovanie lanovky v Jasnej. Alojz Lutonský v rokoch 1963 – 1969 riaditeľ Literárnohistorického múzea Janka Kráľa. Čestné občianstvo sa udeľuje pri 20. výročí jeho úmrtia. 
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Čestné občianstvo pre Aloisa Lutonského in memoriam

  22.06.2017
  Na návrh predstaviteľov radnice práve mestské zastupiteľstvo schválilo udelenie Čestného občianstva mesta in memoriam Aloisovi Lutonskému. Toto ocenenie mu patrí za aktívnu činnosť v speleologickej oblasti, v kultúre a turizme a za šírenie dobrého mena mesta a jeho rozvoj. 
  Alois Lutonský sa narodil v roku 1905 v Bystřici pod Hostýnem. Do Liptovského Mikuláša sa prvý raz dostal v roku 1921, tunajší prázdninový pobyt so zameraním na poznávanie Demänovskej doliny mu učaroval, pretože po skončení strednej školy sa v meste usadil. S Aloisom Kráľom a ďalšími podnikal prieskumné výpravy do Demänovskej jaskyne slobody a pomáhal pri sprístupňovaní jaskyne. Pracoval aj ako správca Demänovských jaskýň. V rokoch 1933 až 1938 pôsobil ako redaktor Krás Slovenska. Pôsobil v prípravnom výbore a stal sa členom Kuratória Múzea slovenského krasu, ktoré ho spravovalo. V roku 1971 prišiel s myšlienkou vybudovať v Pavčinej Lehote celoslovenský pamätník jaskyniarov. Od sprístupnenia Demänovskej jaskyne Slobody vzrastal záujem o návštevu Demänovskej doliny s perspektívou vybudovať stredisko zimných športov. Na čele bol Alois Lutonský, autor názvu Jasná. Na zvýraznenie lyžiarskych terénov na Chopku podnietil v roku 1939 usporiadanie lyžiarskych pretekov v zjazdovom lyžovaní o putovnú cenu Demänovských jaskýň. Zaslúžil sa o vybudovanie lanovky v Jasnej. Alojz Lutonský v rokoch 1963 – 1969 riaditeľ Literárnohistorického múzea Janka Kráľa. Čestné občianstvo sa udeľuje pri 20. výročí jeho úmrtia. 
   

  Krok späť naspäť