Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Cyklisti budú môcť jazdiť do a z Ondrašovej po chodníkoch

  19.06.2017
  Na základe podnetov a rokovaní s radnicou polícia odsúhlasila návrh na povolenie jazdy cyklistov po chodníkoch popri ceste II/584 na Revolučnej (z a do Liptovskej Ondrašovej) v oboch smeroch. „Týmto opatrením zvýšime bezpečnosť cyklistov a vychádzame v ústrety požiadavkám obyvateľov Mikuláša. Po osadení odsúhlaseného dopravného značenia môžu cyklisti využiť existujúce a zrekonštruované chodníky. Vyhnú sa tak jazde po frekventovanej ceste,“ uviedol primátor Ján Blcháč. 
  Vzhľadom k dostatočnej šírke chodníkov a nevysokej intenzite chodcov na chodníkoch v lokalite je možné takéto riešenie realizovať a je v súlade s platnými technickými predpismi. „Osadíme tiež dopravnú značku Pozor cyklisti úseku cesty II/584 v smere do centra mesta, kde nie je chodník,“ dodal Gabriel Lengyel z mestského úradu.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Cyklisti budú môcť jazdiť do a z Ondrašovej po chodníkoch

  19.06.2017
  Na základe podnetov a rokovaní s radnicou polícia odsúhlasila návrh na povolenie jazdy cyklistov po chodníkoch popri ceste II/584 na Revolučnej (z a do Liptovskej Ondrašovej) v oboch smeroch. „Týmto opatrením zvýšime bezpečnosť cyklistov a vychádzame v ústrety požiadavkám obyvateľov Mikuláša. Po osadení odsúhlaseného dopravného značenia môžu cyklisti využiť existujúce a zrekonštruované chodníky. Vyhnú sa tak jazde po frekventovanej ceste,“ uviedol primátor Ján Blcháč. 
  Vzhľadom k dostatočnej šírke chodníkov a nevysokej intenzite chodcov na chodníkoch v lokalite je možné takéto riešenie realizovať a je v súlade s platnými technickými predpismi. „Osadíme tiež dopravnú značku Pozor cyklisti úseku cesty II/584 v smere do centra mesta, kde nie je chodník,“ dodal Gabriel Lengyel z mestského úradu.

  Krok späť naspäť