Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Počas Stoličných dní slávnostne odovzdajú do užívania energeticky efektívnu budovu mestského úradu.

  14.06.2017
  Po tridsiatich rokoch od začiatku existencie sa opäť odovzdá obyvateľom do užívania zrekonštruovaný mestský úrad. „V piatok 16. júna o 14:15 pozývame všetkých pred budovu nášho úradu, slávnostne na ňom prestrihneme pásku po jeho rozsiahlej rekonštrukcii. Ide o jeden z prvých dokončených projektov na zníženie energetickej náročnosti verejných budov v takomto rozsahu na Slovensku,“ priblížil šéf radnice. Cieľom realizácie projektu je zvýšenie energetickej efektívnosti mestského úradu, ktoré ušetrí mestskej kase viac ako stotisíc eur ročne. „Tento cieľ sme dosiahli realizáciou stavebných úprav ako zateplenie obvodového a strešného plášťa či výmenou okien a dverí. Dodávateľ zabezpečil zateplenie stropu nad suterénom, izoláciu základov, vyregulovanie vykurovania. Významnými merateľnými ukazovateľmi projektu je dosiahnutie zníženia spotreby energie o 52 percent. Na streche sa osadili fotovoltaické panely a modernizovali sme aj osvetlenie,“ zhrnul primátor Ján Blcháč a upozornil, že tým radnica zároveň dosiahne zníženie emisií skleníkových plynov. 
  Navrhované stavebné úpravy zvyšujú tepelnú pohodu a stabilitu interiéru. Nová tepelnoizolačná vrstva vytvorí ochranný pancier všetkých nosných konštrukcií, ktoré sú už tridsať rokov nepriaznivo namáhané teplotnými rozdielmi a poveternostnými vplyvmi. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú dva milióny eur, z toho nenávratné finančné prostriedky tvoria 95 percent investície.
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Počas Stoličných dní slávnostne odovzdajú do užívania energeticky efektívnu budovu mestského úradu.

  14.06.2017
  Po tridsiatich rokoch od začiatku existencie sa opäť odovzdá obyvateľom do užívania zrekonštruovaný mestský úrad. „V piatok 16. júna o 14:15 pozývame všetkých pred budovu nášho úradu, slávnostne na ňom prestrihneme pásku po jeho rozsiahlej rekonštrukcii. Ide o jeden z prvých dokončených projektov na zníženie energetickej náročnosti verejných budov v takomto rozsahu na Slovensku,“ priblížil šéf radnice. Cieľom realizácie projektu je zvýšenie energetickej efektívnosti mestského úradu, ktoré ušetrí mestskej kase viac ako stotisíc eur ročne. „Tento cieľ sme dosiahli realizáciou stavebných úprav ako zateplenie obvodového a strešného plášťa či výmenou okien a dverí. Dodávateľ zabezpečil zateplenie stropu nad suterénom, izoláciu základov, vyregulovanie vykurovania. Významnými merateľnými ukazovateľmi projektu je dosiahnutie zníženia spotreby energie o 52 percent. Na streche sa osadili fotovoltaické panely a modernizovali sme aj osvetlenie,“ zhrnul primátor Ján Blcháč a upozornil, že tým radnica zároveň dosiahne zníženie emisií skleníkových plynov. 
  Navrhované stavebné úpravy zvyšujú tepelnú pohodu a stabilitu interiéru. Nová tepelnoizolačná vrstva vytvorí ochranný pancier všetkých nosných konštrukcií, ktoré sú už tridsať rokov nepriaznivo namáhané teplotnými rozdielmi a poveternostnými vplyvmi. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú dva milióny eur, z toho nenávratné finančné prostriedky tvoria 95 percent investície.
   

  Krok späť naspäť