Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Mesto patrilo amatérskym divadelníkom

  13.06.2017
  Liptovský Mikuláš bol počas víkendu dejiskom už 43. ročníka Belopotockého Mikuláša – celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskeho divadla dospelých. Predstavilo sa 138 účinkujúcich, predstavenia si pozrelo približne 1300 návštevníkov.
  Deväť súborov vystúpilo od piatku do nedele v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši. Podujatie v piatok otvoril primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč, nedeľného slávnostného vyhlásenia výsledkov a oceňovania sa zúčastnil poslanec mestského zastupiteľstva a predseda komisie kultúry Michal Paška.
  Počas troch dní sa predstavili amatérske divadelné súbory z Kladzian, Levíc, Bánoviec nad Bebravou, Ružomberka, Tisovca, Trnavy, Brezna, Hrnčiaroviec nad Parnou a z Liptovského Mikuláša. Hosťom festivalu bolo Divadlo Alexandra Duchnoviča z Prešova, ktoré odohralo predstavenie Moskva – Petušky.  
  Rozborové semináre a hodnotenia jednotlivých predstavení prebiehali v kultúrnom centre Diera do sveta. „V rámci vzdelávania ochotníkov bola do programu prehliadky zaradená prednáška o trendoch v európskom divadle po roku 2000 Mgr. art. Jána Mikuša pod názvom Divadlo v 21. storočí,“ uviedla Eva Štofčíková, metodik pre amatérske divadlo Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši.
  Na zaradenie do programu vrcholnej národnej prehliadky divadelných súborov Scénická žatva 2017, ktorá sa uskutoční v závere augusta v Martine, boli programovej rade odporučené: Bánovské pokútne divadlo BáPoDi s inscenáciou Hráme našim jubilantom (réžia Silvester Lavrík) a Divadelná skupina DISK z Trnavy s inscenáciou Continuo Hommage a Milan Brežák pod režisérskou taktovkou Blaha Uhlára.
  Odovzdané boli aj individuálne ocenenia: Renáta a Štefan Jurčovci z Teátra Komika v Leviciach ho dostali za námet a výskum k inscenácii Kiplling versus Thákur. Gabriela Obernauera z Divadelného súboru Jána Chalupku mesta Brezno ocenili za herecký výkon v inscenácii Spálená večera. Divadlo Apostrop ZUŠ J. L. Bellu z Liptovského Mikuláša dostalo cenu za herecké výkony v inscenácii MADE IN POLAND s prihliadnutím na mimoriadnu kreáciu Jozefa Košíka v postave Bohuša. 
  Organizátormi Belopotockého Mikuláša bolo Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Domom kultúry v Liptovskom Mikuláši a Dierou do sveta. Podujatie bolo financované z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Spolufinancovali ho tiež Žilinský samosprávny kraj a mesto Liptovský Mikuláš.
   


  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Mesto patrilo amatérskym divadelníkom

  13.06.2017
  Liptovský Mikuláš bol počas víkendu dejiskom už 43. ročníka Belopotockého Mikuláša – celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskeho divadla dospelých. Predstavilo sa 138 účinkujúcich, predstavenia si pozrelo približne 1300 návštevníkov.
  Deväť súborov vystúpilo od piatku do nedele v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši. Podujatie v piatok otvoril primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč, nedeľného slávnostného vyhlásenia výsledkov a oceňovania sa zúčastnil poslanec mestského zastupiteľstva a predseda komisie kultúry Michal Paška.
  Počas troch dní sa predstavili amatérske divadelné súbory z Kladzian, Levíc, Bánoviec nad Bebravou, Ružomberka, Tisovca, Trnavy, Brezna, Hrnčiaroviec nad Parnou a z Liptovského Mikuláša. Hosťom festivalu bolo Divadlo Alexandra Duchnoviča z Prešova, ktoré odohralo predstavenie Moskva – Petušky.  
  Rozborové semináre a hodnotenia jednotlivých predstavení prebiehali v kultúrnom centre Diera do sveta. „V rámci vzdelávania ochotníkov bola do programu prehliadky zaradená prednáška o trendoch v európskom divadle po roku 2000 Mgr. art. Jána Mikuša pod názvom Divadlo v 21. storočí,“ uviedla Eva Štofčíková, metodik pre amatérske divadlo Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši.
  Na zaradenie do programu vrcholnej národnej prehliadky divadelných súborov Scénická žatva 2017, ktorá sa uskutoční v závere augusta v Martine, boli programovej rade odporučené: Bánovské pokútne divadlo BáPoDi s inscenáciou Hráme našim jubilantom (réžia Silvester Lavrík) a Divadelná skupina DISK z Trnavy s inscenáciou Continuo Hommage a Milan Brežák pod režisérskou taktovkou Blaha Uhlára.
  Odovzdané boli aj individuálne ocenenia: Renáta a Štefan Jurčovci z Teátra Komika v Leviciach ho dostali za námet a výskum k inscenácii Kiplling versus Thákur. Gabriela Obernauera z Divadelného súboru Jána Chalupku mesta Brezno ocenili za herecký výkon v inscenácii Spálená večera. Divadlo Apostrop ZUŠ J. L. Bellu z Liptovského Mikuláša dostalo cenu za herecké výkony v inscenácii MADE IN POLAND s prihliadnutím na mimoriadnu kreáciu Jozefa Košíka v postave Bohuša. 
  Organizátormi Belopotockého Mikuláša bolo Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Domom kultúry v Liptovskom Mikuláši a Dierou do sveta. Podujatie bolo financované z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Spolufinancovali ho tiež Žilinský samosprávny kraj a mesto Liptovský Mikuláš.
   


  Krok späť naspäť