Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Ministra zaujala mikulášska ekologická konferencia

  08.06.2017
  Ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa pri návšteve Liptovského Mikuláša zaujala práve organizovaná detská ekologická konferencia Separáčik. Spôsob, ako konferenciu zastrešenú mestom deti zorganizovali, sa mu veľmi páčil. Ide o jednu z ciest, ako ísť vzorom pre budovanie povedomia v mladej generácii, a ktorú chce ministerstvo zavádzať v budúcnosti, podotkol viceprimátor Ján Bonko. Šéf radnice ministra informoval o problémoch, ktoré mestu spôsobuje zle a predčasne uzavretá skládka vo Veternej Porube. Poďakoval sa za podporu pri veľkých investíciách, ako je znižovanie energetickej náročnosti objektu mestského úradu či technické zabezpečenie kompostárne. Ministerská návšteva pokračovala v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva, kde sa minister zúčastnil na slávnostnom sprístupnení reštaurovaných nástenných malieb zo začiatku 19. storočia.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Ministra zaujala mikulášska ekologická konferencia

  08.06.2017
  Ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa pri návšteve Liptovského Mikuláša zaujala práve organizovaná detská ekologická konferencia Separáčik. Spôsob, ako konferenciu zastrešenú mestom deti zorganizovali, sa mu veľmi páčil. Ide o jednu z ciest, ako ísť vzorom pre budovanie povedomia v mladej generácii, a ktorú chce ministerstvo zavádzať v budúcnosti, podotkol viceprimátor Ján Bonko. Šéf radnice ministra informoval o problémoch, ktoré mestu spôsobuje zle a predčasne uzavretá skládka vo Veternej Porube. Poďakoval sa za podporu pri veľkých investíciách, ako je znižovanie energetickej náročnosti objektu mestského úradu či technické zabezpečenie kompostárne. Ministerská návšteva pokračovala v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva, kde sa minister zúčastnil na slávnostnom sprístupnení reštaurovaných nástenných malieb zo začiatku 19. storočia.

  Krok späť naspäť