Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Detská konferencia zavŕšila celoročné ekologické aktivity v Liptovskom Mikuláši

  07.06.2017
  Dnes vyvrcholili všetky celoročné ekologické aktivity, ktoré mesto a školy organizovali pre deti v Liptovskom Mikuláši. Zábavno - náučnou scénkou o papierových vrecúškach, ktoré deti používajú na desiatu, otvorili na pôde Základnej školy Janka Kráľa detskú ekologickú konferenciu Separáčik. „Je v našich rukách pomôcť prírode, ktorá si sama nedokáže poradiť s nekonečnými hromadami odpadkov, ktoré ju neustále zaplavujú. Je našou úlohou naučiť správne triediť odpad tých, ktorí sú aj v dnešnej modernej dobe stále pasívni. Nám to zaberie len pár minút, ale pre prírodu to má cenu zlata,“ spomenuli v príhovore Gabriela Kubínová a Adam Žatkuľák zo školy. Konferencia sa uskutočnila pod záštitou primátora.Hlavnou témou power pointových prezentácií bola separácia. Chodby školy boli vyzdobené výrobkami z recyklovaných a recyklovateľných materiálov, mestské školy pripravili aj rôzne populárno - náučné nástenky. Starší žiaci pripravili prezentácie, súťaže a interaktívne vstupy pre materské školy a žiakov prvého stupňa.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Detská konferencia zavŕšila celoročné ekologické aktivity v Liptovskom Mikuláši

  07.06.2017
  Dnes vyvrcholili všetky celoročné ekologické aktivity, ktoré mesto a školy organizovali pre deti v Liptovskom Mikuláši. Zábavno - náučnou scénkou o papierových vrecúškach, ktoré deti používajú na desiatu, otvorili na pôde Základnej školy Janka Kráľa detskú ekologickú konferenciu Separáčik. „Je v našich rukách pomôcť prírode, ktorá si sama nedokáže poradiť s nekonečnými hromadami odpadkov, ktoré ju neustále zaplavujú. Je našou úlohou naučiť správne triediť odpad tých, ktorí sú aj v dnešnej modernej dobe stále pasívni. Nám to zaberie len pár minút, ale pre prírodu to má cenu zlata,“ spomenuli v príhovore Gabriela Kubínová a Adam Žatkuľák zo školy. Konferencia sa uskutočnila pod záštitou primátora.Hlavnou témou power pointových prezentácií bola separácia. Chodby školy boli vyzdobené výrobkami z recyklovaných a recyklovateľných materiálov, mestské školy pripravili aj rôzne populárno - náučné nástenky. Starší žiaci pripravili prezentácie, súťaže a interaktívne vstupy pre materské školy a žiakov prvého stupňa.

  Krok späť naspäť