Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Oznam

  01.06.2017
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Základnej školy s materskou školou zo dňa 17.05.2017 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 331/1 v k.ú. Okoličné oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 08.06.2017 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk. Predmetom žiadosti je výrub 1 ks jarabiny vtáčej, ktorá je vyschnutá a 1 ks borovice, ktorá je polámaná po snehovej kalamite rastúcich v areáli základnej školy s materskou školou na Okoličianskej ulici v Liptovskom Mikuláši.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Oznam

  01.06.2017
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Základnej školy s materskou školou zo dňa 17.05.2017 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 331/1 v k.ú. Okoličné oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 08.06.2017 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk. Predmetom žiadosti je výrub 1 ks jarabiny vtáčej, ktorá je vyschnutá a 1 ks borovice, ktorá je polámaná po snehovej kalamite rastúcich v areáli základnej školy s materskou školou na Okoličianskej ulici v Liptovskom Mikuláši.

  Krok späť naspäť