Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Skládku uzatvorili v roku 2014 v rozpore so zákonom

  31.05.2017
  Skládka vo Veternej Porube slúžila mestu na ukladanie tuhého komunálneho odpadu od roku 1994 do roku 2014. V októbri 2014 (31. 10. 2014) bola skládka minulým vedením mesta predčasne uzavretá, náklady na jej uzatvorenie boli vo výške 1 163 520 eur. 
  Slovenská inšpekcia životného prostredia potvrdila, že skládka odpadov nebola v roku 2014 uzatvorená v zmysle platnej legislatívy ani v zmysle schválenej projektovej dokumentácie. Mesto sa pripravuje na naplnenie najhorších možných opatrení -  povinnosť opakovane skládku uzatvoriť.
   
  Úrad pre verejné obstarávanie potvrdil svojou kontrolou porušenie zákona o verejnom obstarávaní a konanie obstarávateľa v rozpore s deviatimi paragrafmi. 
   
  „Našou prioritou bude v tejto situácii ochrana životného prostredia a všetky naše kroky budú viesť k odstráneniu možných dopadov na životné prostredie so zodpovednosťou k našim potomkom,“ vyjadril sa primátor Ján Blcháč.
  Koľko financií bude mesto potrebovať na opätovné uzatvorenie skládky ešte vedenie radnice nevie odhadnúť, najskôr je potrebné vypracovať nový projekt. „Keby skládku naši predchodcovia uzatvorili poriadne a nezbabrali, čo sa dalo, nemuseli by sme dnes lamentovať nad tým, ako a kde zoženieme ďalšie financie na opätovné a riadne uzatvorenie skládky. Peniaze mohli ísť do rekonštrukcií komunikácií, na výstavbu nových parkovísk, zlepšenie životnej úrovne Mikulášanov, žiaľ, teraz sa nám prioritou musí stať náprava toho, čo iní zbabrali, aby sme ochránili prírodu v meste, ktoré je centrom turistického ruchu. Ostáva na nás, aby sme zmenili priority a skládku tentokrát uzatvorili zodpovedne,“ ukončil. Mesto má povinnosť monitorovať skládku 30 rokov od jej uzatvorenia.
   
  Ako bola uzatvorená skládka vo Veternej Porube? 
   
  Nekvalitne:
  Podľa projektovej dokumentácie mala mocnosť rekultivačných vrstiev na skládke dosahovať 1,5 metra, avšak na ploche prekrytia skládky len málokde dosahuje túto mocnosť. 
  Väčšina skládky je pokrytá rekultivačnou zeminou a minerálnym tesnením v hrúbke menšej ako meter, pričom na štvrtine skládky je to dokonca menej ako 60 centimetrov. (Príloha 1 - Zisťovanie technického stavu uzatvorenia Skládky TKO Veterná Poruba nedeštruktívnymi metódami – technická správa – zhotoviteľ AEG Bratislava).
   
  Neefektívne a v rozpore so zákonom:
  Financie v hodnote 1 163 520 eur boli použité v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. (Príloha 2 - Úrad pre verejné obstarávanie, protokol o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní). Úrad pre verejné obstarávanie zistil až deväť rozporov so zákonom.
   
  Náklady na uzatvorenie skládky:
  Výdaj prostriedkov na IV. etapu     413 450,01
  Výdaj prostriedkov na I. etapu       247 739,69
  Výdaj prostriedkov na II. etapu       241 761,88
  Výdaj prostriedkov na III. etapu      218 264,15
  Doúčtovanie prác VPS na všetky 4 etapy:  42 305,03
  Spolu:                                 1 163 520,76
   
   
  Neekologicky:
  Zo skládky zaznamenali pracovníci Verejnoprospešných služieb od februára 2017 viaceré priesaky. Priesakové kvapaliny zapĺňali záchytné nádrže. Zamestnanci VPS v čase zistenia problému s presakovaním kvapalín zo skládky zistili aj ďalší problém. V nádrži, ktorá zachytávala kvapaliny, bol umelo vytvorený otvor, ktorým dochádzalo k úniku tejto priesakovej kvapaliny. Tento umelo vybúraný otvor v nádrži na priesakovú kvapalinu, ktorá má byť za štandardných okolností prázdna, signalizuje, že prepĺňanie nádrže priesakovou kvapalinou bolo „kýmsi“ očakávané. Do nádrže bol  zrejme otvor vyvŕtaný z toho dôvodu,  aby priesaková kvapalina odtekala a nádrž nepretekala, ale sa vyprázdňovala prostredníctvom otvoru smerujúceho do recipienta a potoka. 
  Po zistení umelo vytvorenej únikovej cesty z nádrže zamestnanci VPS okamžite odstránili otvor stavebnými úpravami a zabezpečili okamžité odčerpávanie nadmerného množstva priesakovej kvapaliny.

  Predčasne:
  Skládka vo Veternej Porube bola uzatvorená v októbri 2014 v čase primátorovania Alexandra Slafkovského. Kapacitne postačovala na ďalšie ukladanie odpadov ešte niekoľko rokov. Svedčí o tom dostatočný priestor na skládkovanie ďalšieho odpadu.
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Skládku uzatvorili v roku 2014 v rozpore so zákonom

  31.05.2017
  Skládka vo Veternej Porube slúžila mestu na ukladanie tuhého komunálneho odpadu od roku 1994 do roku 2014. V októbri 2014 (31. 10. 2014) bola skládka minulým vedením mesta predčasne uzavretá, náklady na jej uzatvorenie boli vo výške 1 163 520 eur. 
  Slovenská inšpekcia životného prostredia potvrdila, že skládka odpadov nebola v roku 2014 uzatvorená v zmysle platnej legislatívy ani v zmysle schválenej projektovej dokumentácie. Mesto sa pripravuje na naplnenie najhorších možných opatrení -  povinnosť opakovane skládku uzatvoriť.
   
  Úrad pre verejné obstarávanie potvrdil svojou kontrolou porušenie zákona o verejnom obstarávaní a konanie obstarávateľa v rozpore s deviatimi paragrafmi. 
   
  „Našou prioritou bude v tejto situácii ochrana životného prostredia a všetky naše kroky budú viesť k odstráneniu možných dopadov na životné prostredie so zodpovednosťou k našim potomkom,“ vyjadril sa primátor Ján Blcháč.
  Koľko financií bude mesto potrebovať na opätovné uzatvorenie skládky ešte vedenie radnice nevie odhadnúť, najskôr je potrebné vypracovať nový projekt. „Keby skládku naši predchodcovia uzatvorili poriadne a nezbabrali, čo sa dalo, nemuseli by sme dnes lamentovať nad tým, ako a kde zoženieme ďalšie financie na opätovné a riadne uzatvorenie skládky. Peniaze mohli ísť do rekonštrukcií komunikácií, na výstavbu nových parkovísk, zlepšenie životnej úrovne Mikulášanov, žiaľ, teraz sa nám prioritou musí stať náprava toho, čo iní zbabrali, aby sme ochránili prírodu v meste, ktoré je centrom turistického ruchu. Ostáva na nás, aby sme zmenili priority a skládku tentokrát uzatvorili zodpovedne,“ ukončil. Mesto má povinnosť monitorovať skládku 30 rokov od jej uzatvorenia.
   
  Ako bola uzatvorená skládka vo Veternej Porube? 
   
  Nekvalitne:
  Podľa projektovej dokumentácie mala mocnosť rekultivačných vrstiev na skládke dosahovať 1,5 metra, avšak na ploche prekrytia skládky len málokde dosahuje túto mocnosť. 
  Väčšina skládky je pokrytá rekultivačnou zeminou a minerálnym tesnením v hrúbke menšej ako meter, pričom na štvrtine skládky je to dokonca menej ako 60 centimetrov. (Príloha 1 - Zisťovanie technického stavu uzatvorenia Skládky TKO Veterná Poruba nedeštruktívnymi metódami – technická správa – zhotoviteľ AEG Bratislava).
   
  Neefektívne a v rozpore so zákonom:
  Financie v hodnote 1 163 520 eur boli použité v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. (Príloha 2 - Úrad pre verejné obstarávanie, protokol o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní). Úrad pre verejné obstarávanie zistil až deväť rozporov so zákonom.
   
  Náklady na uzatvorenie skládky:
  Výdaj prostriedkov na IV. etapu     413 450,01
  Výdaj prostriedkov na I. etapu       247 739,69
  Výdaj prostriedkov na II. etapu       241 761,88
  Výdaj prostriedkov na III. etapu      218 264,15
  Doúčtovanie prác VPS na všetky 4 etapy:  42 305,03
  Spolu:                                 1 163 520,76
   
   
  Neekologicky:
  Zo skládky zaznamenali pracovníci Verejnoprospešných služieb od februára 2017 viaceré priesaky. Priesakové kvapaliny zapĺňali záchytné nádrže. Zamestnanci VPS v čase zistenia problému s presakovaním kvapalín zo skládky zistili aj ďalší problém. V nádrži, ktorá zachytávala kvapaliny, bol umelo vytvorený otvor, ktorým dochádzalo k úniku tejto priesakovej kvapaliny. Tento umelo vybúraný otvor v nádrži na priesakovú kvapalinu, ktorá má byť za štandardných okolností prázdna, signalizuje, že prepĺňanie nádrže priesakovou kvapalinou bolo „kýmsi“ očakávané. Do nádrže bol  zrejme otvor vyvŕtaný z toho dôvodu,  aby priesaková kvapalina odtekala a nádrž nepretekala, ale sa vyprázdňovala prostredníctvom otvoru smerujúceho do recipienta a potoka. 
  Po zistení umelo vytvorenej únikovej cesty z nádrže zamestnanci VPS okamžite odstránili otvor stavebnými úpravami a zabezpečili okamžité odčerpávanie nadmerného množstva priesakovej kvapaliny.

  Predčasne:
  Skládka vo Veternej Porube bola uzatvorená v októbri 2014 v čase primátorovania Alexandra Slafkovského. Kapacitne postačovala na ďalšie ukladanie odpadov ešte niekoľko rokov. Svedčí o tom dostatočný priestor na skládkovanie ďalšieho odpadu.
   

  Krok späť naspäť