Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Do konca mája chceme mať prvú kosbu za sebou

  15.05.2017
  Vedenie Verejnoprospešných služieb mesta Liptovský Mikuláš si tento rok zobralo za svoje zvýšenie kapacít a zníženie pracnosti pri kosení mesta. Urýchliť kosenie tak, aby ľudí čo najskôr uchránili pred šíriacimi sa alergénmi z tráv, sa rozhodli aj prostredníctvom kosačiek externej firmy.
   „Sústreďujeme kapacity, aby sme mesto aj s mestskými časťami pokosili v čo najkratšej dobe. Na celé mesto máme k dispozícii päť kosačiek, preto sme na kosenie nášho najväčšieho sídliska prizvali aj externú firmu, ktorá zvýšila naše kapacity o ďalších päť,“ priblížil riaditeľ VPS Dušan Grešo. V centre mesta, v jeho blízkom okolí a na Podbrezinách tak už niekoľko dní rozvoniava pokosená tráva. „Skupina našich chlapov postupuje od centra popri Váhu na Nábrežie, druhá ide ulicami s názvami osobností ako je Hurbanova, Hodžu a Štefánikova. V priebehu dvoch týždňov chceme dokosiť všetky mestské časti, aby bolo celé mesto do konca mája hotové,“ priblížil Grešo termín.
  Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikuláš majú na dokášanie k dispozícii aj osem krovinorezov. Kosia len priestranstvá a pozemky, ktoré patria mestu, plochy, ktoré po ostávajú nepokosené, majú súkromných vlastníkov. „Sú miesta, ktoré musíme kosiť traktorovou kosačkou a ručne dokášať a následne aj hrabať, potom ručne nakladať do vriec a odvážať, čo je podstatne pracnejšie a kosba takýchto miest nás spomaľuje, okrem toho sme limitovaný technikou aj počtom zamestnancov a máme určený harmonogram, podľa ktorého postupujeme pri kosení celého mesta. Preto prosíme obyvateľov o zhovievavosť, nie je možné razom v jeden týždeň zrealizovať kosbu celého mesta,“ požiadal riaditeľ. 
  Druhá kosba v roku je rovnako, ako tá aktuálna, ovplyvnená počasím. „Keď bude suché leto, možno budeme druhú kosbu realizovať až v septembri, daždivosť však môže spôsobiť rýchly rast tráv a prinúti nás vytiahnuť kosačky už šesť týždňov po prvej kosbe,“ vysvetlil Grešo a dodal, že počas niektorých rokov sú potrebné aj štyri kosby mestskej zelene. 
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Do konca mája chceme mať prvú kosbu za sebou

  15.05.2017
  Vedenie Verejnoprospešných služieb mesta Liptovský Mikuláš si tento rok zobralo za svoje zvýšenie kapacít a zníženie pracnosti pri kosení mesta. Urýchliť kosenie tak, aby ľudí čo najskôr uchránili pred šíriacimi sa alergénmi z tráv, sa rozhodli aj prostredníctvom kosačiek externej firmy.
   „Sústreďujeme kapacity, aby sme mesto aj s mestskými časťami pokosili v čo najkratšej dobe. Na celé mesto máme k dispozícii päť kosačiek, preto sme na kosenie nášho najväčšieho sídliska prizvali aj externú firmu, ktorá zvýšila naše kapacity o ďalších päť,“ priblížil riaditeľ VPS Dušan Grešo. V centre mesta, v jeho blízkom okolí a na Podbrezinách tak už niekoľko dní rozvoniava pokosená tráva. „Skupina našich chlapov postupuje od centra popri Váhu na Nábrežie, druhá ide ulicami s názvami osobností ako je Hurbanova, Hodžu a Štefánikova. V priebehu dvoch týždňov chceme dokosiť všetky mestské časti, aby bolo celé mesto do konca mája hotové,“ priblížil Grešo termín.
  Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikuláš majú na dokášanie k dispozícii aj osem krovinorezov. Kosia len priestranstvá a pozemky, ktoré patria mestu, plochy, ktoré po ostávajú nepokosené, majú súkromných vlastníkov. „Sú miesta, ktoré musíme kosiť traktorovou kosačkou a ručne dokášať a následne aj hrabať, potom ručne nakladať do vriec a odvážať, čo je podstatne pracnejšie a kosba takýchto miest nás spomaľuje, okrem toho sme limitovaný technikou aj počtom zamestnancov a máme určený harmonogram, podľa ktorého postupujeme pri kosení celého mesta. Preto prosíme obyvateľov o zhovievavosť, nie je možné razom v jeden týždeň zrealizovať kosbu celého mesta,“ požiadal riaditeľ. 
  Druhá kosba v roku je rovnako, ako tá aktuálna, ovplyvnená počasím. „Keď bude suché leto, možno budeme druhú kosbu realizovať až v septembri, daždivosť však môže spôsobiť rýchly rast tráv a prinúti nás vytiahnuť kosačky už šesť týždňov po prvej kosbe,“ vysvetlil Grešo a dodal, že počas niektorých rokov sú potrebné aj štyri kosby mestskej zelene. 
   

  Krok späť naspäť