Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Je známy víťaz súťaže, ktorý bude rekonštruovať zimný štadión

  12.05.2017
  Víťazom verejného obstarávania na rekonštrukciu zimného štadióna je spoločnosť Betpres z Vranova nad Topľou. Úspešný uchádzač získal zákazku na základe najnižšej ponuky a mesto s ním podpíše zmluvu po uplynutí zákonných lehôt. „Ešte stále nie je ukončené verejné obstarávanie a členovia komisie sú viazaní mlčanlivosťou, preto o konkrétnom rozsahu rekonštrukčných prác budeme informovať verejnosť až po ukončení súťaže,“ informoval viceprimátor a predseda komisie pre vyhodnotenie ponúk Ján Bonko.
  Ponuky do súťaže doručilo sedem uchádzačov, vyhodnotených bolo šesť ponúk. Vo štvrtok 11. mája boli uchádzači informovaní o výslednom poradí v súťaži.  „Kompletná dokumentácia z verejného obstarávania ešte podstúpi kontrolu na úrade vlády, ktorý ju ako poskytovateľ dotácie overí a dá nám súhlasné stanovisko s podpisom rámcovej zmluvy,“ uviedla členka komisie Lucia Cukerová  jeden z dôvodov, prečo sa ešte stále s rekonštrukciou nemôže reálne začať. Isté však je, že mesto potrebuje práce spustiť čím skôr,  zabezpečilo už preto  reorganizáciu šatní, aby bol priestor čo najskôr pripravený na stavenisko. „Letná príprava jednotlivých mužstiev hokejového klubu bude prebiehať v JL Aréne, ľadovú plochu bude vedenie klubu využívať až po rekonštrukcii zimného štadióna,“ ukončila Lucia Cukerová.  
  Podľa projektu by mal štadión prejsť komplexnou rekonštrukciou. Hľadisko by malo kapacitne postačovať pre dvetisíc divákov. Novinkou by malo byť riešenie západnej tribúny, ktorá bude určená na sedenie. Štadión bude vybavený turniketmi, osobitným vstupom pre hostí, projekt tiež zahŕňa nové sociálne zariadenia či šatne s rehabilitáciami.  „Projekt na modernú rekonštrukciu sme pripravili na najbližších tridsať rokov požiadaviek dopredu,“ doplnil primátora na pracovnom stretnutí autorizovaný architekt Vladimír Bátik.
  Finančné prostriedky  na rekonštrukciu starého štadióna vo výške 1 500 000 eur pridelili radnici z rezervy predsedu vlády SR. Primátor Ján Blcháč požiadal vládu o dotáciu na rekonštrukciu zimného štadióna už v júni 2015 počas výjazdového rokovania v Ružomberku. Uznesením č. 335 z 24. júna 2015 vláda SR potvrdila podporu rekonštrukcie budovy mikulášskeho štadióna a vyčlenila v rozpočte prostriedky v plnej požadovanej výške.
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Je známy víťaz súťaže, ktorý bude rekonštruovať zimný štadión

  12.05.2017
  Víťazom verejného obstarávania na rekonštrukciu zimného štadióna je spoločnosť Betpres z Vranova nad Topľou. Úspešný uchádzač získal zákazku na základe najnižšej ponuky a mesto s ním podpíše zmluvu po uplynutí zákonných lehôt. „Ešte stále nie je ukončené verejné obstarávanie a členovia komisie sú viazaní mlčanlivosťou, preto o konkrétnom rozsahu rekonštrukčných prác budeme informovať verejnosť až po ukončení súťaže,“ informoval viceprimátor a predseda komisie pre vyhodnotenie ponúk Ján Bonko.
  Ponuky do súťaže doručilo sedem uchádzačov, vyhodnotených bolo šesť ponúk. Vo štvrtok 11. mája boli uchádzači informovaní o výslednom poradí v súťaži.  „Kompletná dokumentácia z verejného obstarávania ešte podstúpi kontrolu na úrade vlády, ktorý ju ako poskytovateľ dotácie overí a dá nám súhlasné stanovisko s podpisom rámcovej zmluvy,“ uviedla členka komisie Lucia Cukerová  jeden z dôvodov, prečo sa ešte stále s rekonštrukciou nemôže reálne začať. Isté však je, že mesto potrebuje práce spustiť čím skôr,  zabezpečilo už preto  reorganizáciu šatní, aby bol priestor čo najskôr pripravený na stavenisko. „Letná príprava jednotlivých mužstiev hokejového klubu bude prebiehať v JL Aréne, ľadovú plochu bude vedenie klubu využívať až po rekonštrukcii zimného štadióna,“ ukončila Lucia Cukerová.  
  Podľa projektu by mal štadión prejsť komplexnou rekonštrukciou. Hľadisko by malo kapacitne postačovať pre dvetisíc divákov. Novinkou by malo byť riešenie západnej tribúny, ktorá bude určená na sedenie. Štadión bude vybavený turniketmi, osobitným vstupom pre hostí, projekt tiež zahŕňa nové sociálne zariadenia či šatne s rehabilitáciami.  „Projekt na modernú rekonštrukciu sme pripravili na najbližších tridsať rokov požiadaviek dopredu,“ doplnil primátora na pracovnom stretnutí autorizovaný architekt Vladimír Bátik.
  Finančné prostriedky  na rekonštrukciu starého štadióna vo výške 1 500 000 eur pridelili radnici z rezervy predsedu vlády SR. Primátor Ján Blcháč požiadal vládu o dotáciu na rekonštrukciu zimného štadióna už v júni 2015 počas výjazdového rokovania v Ružomberku. Uznesením č. 335 z 24. júna 2015 vláda SR potvrdila podporu rekonštrukcie budovy mikulášskeho štadióna a vyčlenila v rozpočte prostriedky v plnej požadovanej výške.
   

  Krok späť naspäť