Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Oznam

  02.03.2017
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti cirkevného zboru evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku zo dňa 17.02.2017 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 6591/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 09.03.2017 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 2 ks smrekov pichľavých rastúcich pri historickej budove Hodžovej fary z dôvodu ohrozenia statiky tejto budovy, chodníka a bránia rozvoju múzea.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Oznam

  02.03.2017
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti cirkevného zboru evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku zo dňa 17.02.2017 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 6591/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 09.03.2017 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 2 ks smrekov pichľavých rastúcich pri historickej budove Hodžovej fary z dôvodu ohrozenia statiky tejto budovy, chodníka a bránia rozvoju múzea.

  Krok späť naspäť