Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Zjednodušujeme platbu za daň za ubytovanie

  24.02.2017
  Daň za ubytovanie je možné platiť priamo na účet mesta. V najbližších dňoch bude poskytovateľom ubytovania, ktorí sú platcami dane za ubytovanie, zaslané oznámenie o novom čísle účtu na daň za ubytovanie a o jedinečnom variabilnom symbole, ktorý bude slúžiť ako identifikátor platby pre každého ubytovateľa. Daň za ubytovanie je splatná podľa všeobecne záväzného nariadenia číslo 9/2008, § 37 ods. 3 štvrťročne, a to do 15. 1., 15. 4., 15. 7. a 15. 10. bežného roku. Doteraz mali ubytovatelia vygenerovaný nový variabilný symbol pri každej platbe a platili do pokladne mesta. Nový spôsob umožní platbu za daň jednoduchšie, dôležité je uviesť variabilný symbol a do poznámky uviesť, za aký kvartál je platba realizovaná. Zároveň sú ubytovatelia povinní zaslať v termínoch uvedených vyššie „Hlásenie....“, bez ktorého nebude možné platbu spárovať. Príslušné tlačivá nájdete tu: http://www.mikulas.sk/sk/_clanok.php…

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Zjednodušujeme platbu za daň za ubytovanie

  24.02.2017
  Daň za ubytovanie je možné platiť priamo na účet mesta. V najbližších dňoch bude poskytovateľom ubytovania, ktorí sú platcami dane za ubytovanie, zaslané oznámenie o novom čísle účtu na daň za ubytovanie a o jedinečnom variabilnom symbole, ktorý bude slúžiť ako identifikátor platby pre každého ubytovateľa. Daň za ubytovanie je splatná podľa všeobecne záväzného nariadenia číslo 9/2008, § 37 ods. 3 štvrťročne, a to do 15. 1., 15. 4., 15. 7. a 15. 10. bežného roku. Doteraz mali ubytovatelia vygenerovaný nový variabilný symbol pri každej platbe a platili do pokladne mesta. Nový spôsob umožní platbu za daň jednoduchšie, dôležité je uviesť variabilný symbol a do poznámky uviesť, za aký kvartál je platba realizovaná. Zároveň sú ubytovatelia povinní zaslať v termínoch uvedených vyššie „Hlásenie....“, bez ktorého nebude možné platbu spárovať. Príslušné tlačivá nájdete tu: http://www.mikulas.sk/sk/_clanok.php…

  Krok späť naspäť