Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Zo skládky vo Veternej Porube hrozí znečistenie Váhu

  23.02.2017
  Skládka vo Veternej Porube presakuje. Priesakové kvapaliny zaplnili záchytné nádrže a vtekajú do miestneho toku pod skládkou, odkiaľ sa dostávajú do Váhu. Priesaky zaregistrovali včera pracovníci Verejnoprospešných služieb (VPS). Ich vplyv na faunu a flóru môže znamenať škody. „Okamžite sme upovedomili inšpekciu životného prostredia v Žiline. Z Liptovskej vodárenskej spoločnosti sme zabezpečili dve vozidlá, ktoré kyvadlovo zabezpečujú odčerpávanie priesakovej kvapaliny zo smetiska, až kým priesaky neprestanú,“ informoval prevádzkový námestník VPS Dušan Fabian.
   
  Na problém upozorňovali už v minulom roku
  Na to, že na skládke tuhého komunálneho odpadu vo Veternej môže byť problém, upozornila už v minulom roku vtedajšia hlavná kontrolórka mesta Liptovský Mikuláš Bibiana Kuchárová. Na základe výsledkov kontroly uzatvárania skládky podala ešte v septembri 2016 na Úrad verejného obstarávania SR (UVO) podnet na preskúmanie zákonnosti postupu Verejnoprospešných služieb mesta Liptovský Mikuláš. VPS-ka bola totiž verejný obstarávateľ pri obstarávaní geokompozitu a ílu na uzavretie skládky. Na základe podaného podnetu UVO v decembri 2016 začal výkon kontroly. Predmetné územie tiež posudzuje inšpekcia životného prostredia.
   
  Dôvodom môže byť zlé uzatvorenie skládky
  Niekoľko dní pred spozorovaním priesakov rokovali poslanci mestského zastupiteľstva (16. februára)  o probléme na skládke. Viceprimátor Ján Bonko sa vyjadril, že problém môže súvisieť s jej predčasným uzatvorením v rokoch 2013 a 2014. „Podľa mňa to robili narýchlo a neodborne, teraz tu máme problém, ktorý môže ohroziť životné prostredie,“ uviedol svoje podozrenie viceprimátor. Obavy sa začali napĺňať pri aktuálnom topení snehu spolu s daždivým počasím. „Ako ešte minulý rok upozornila hlavná kontrolórka, pravdepodobne pri uzatváraní skládky nebol dodržaný technologický postup, to znamená, že tam chýba niečo, čo spôsobuje, že pri rozsiahlejších dažďoch cez skládku presakuje voda a vyplavuje z nej škodliviny. Môžeme hovoriť o tom, že je ohrozené životné prostredie a pravdepodobne nám vznikne úloha znovu uzatvoriť skládku a požadovať zodpovednosť od tých, ktorí to takto zbabrali,“ povedal primátor Ján Blcháč.
  Správu o výsledku kontroly preskúmania procesu zákonnosti postupu predčasného uzatvorenia skládky formou uznesenia poslanci na februárovom zasadnutí mestského parlamentu neprijali. „V správe mi chýbali viaceré skutočnosti, ktoré by mi objasnili celý proces predčasného jej uzatvorenia,“ vysvetlil Ján Bonko. 
   
  Foto: Nádrž, kde vtekajú priesakové kvapaliny. Mala by byť prázdna. Je naplnená po okraj. Z nej vytekajú znečistené priesaky do odvodňovacích žľabov, ktoré ústia do potoka. Ten končí vo Váhu.
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Zo skládky vo Veternej Porube hrozí znečistenie Váhu

  23.02.2017
  Skládka vo Veternej Porube presakuje. Priesakové kvapaliny zaplnili záchytné nádrže a vtekajú do miestneho toku pod skládkou, odkiaľ sa dostávajú do Váhu. Priesaky zaregistrovali včera pracovníci Verejnoprospešných služieb (VPS). Ich vplyv na faunu a flóru môže znamenať škody. „Okamžite sme upovedomili inšpekciu životného prostredia v Žiline. Z Liptovskej vodárenskej spoločnosti sme zabezpečili dve vozidlá, ktoré kyvadlovo zabezpečujú odčerpávanie priesakovej kvapaliny zo smetiska, až kým priesaky neprestanú,“ informoval prevádzkový námestník VPS Dušan Fabian.
   
  Na problém upozorňovali už v minulom roku
  Na to, že na skládke tuhého komunálneho odpadu vo Veternej môže byť problém, upozornila už v minulom roku vtedajšia hlavná kontrolórka mesta Liptovský Mikuláš Bibiana Kuchárová. Na základe výsledkov kontroly uzatvárania skládky podala ešte v septembri 2016 na Úrad verejného obstarávania SR (UVO) podnet na preskúmanie zákonnosti postupu Verejnoprospešných služieb mesta Liptovský Mikuláš. VPS-ka bola totiž verejný obstarávateľ pri obstarávaní geokompozitu a ílu na uzavretie skládky. Na základe podaného podnetu UVO v decembri 2016 začal výkon kontroly. Predmetné územie tiež posudzuje inšpekcia životného prostredia.
   
  Dôvodom môže byť zlé uzatvorenie skládky
  Niekoľko dní pred spozorovaním priesakov rokovali poslanci mestského zastupiteľstva (16. februára)  o probléme na skládke. Viceprimátor Ján Bonko sa vyjadril, že problém môže súvisieť s jej predčasným uzatvorením v rokoch 2013 a 2014. „Podľa mňa to robili narýchlo a neodborne, teraz tu máme problém, ktorý môže ohroziť životné prostredie,“ uviedol svoje podozrenie viceprimátor. Obavy sa začali napĺňať pri aktuálnom topení snehu spolu s daždivým počasím. „Ako ešte minulý rok upozornila hlavná kontrolórka, pravdepodobne pri uzatváraní skládky nebol dodržaný technologický postup, to znamená, že tam chýba niečo, čo spôsobuje, že pri rozsiahlejších dažďoch cez skládku presakuje voda a vyplavuje z nej škodliviny. Môžeme hovoriť o tom, že je ohrozené životné prostredie a pravdepodobne nám vznikne úloha znovu uzatvoriť skládku a požadovať zodpovednosť od tých, ktorí to takto zbabrali,“ povedal primátor Ján Blcháč.
  Správu o výsledku kontroly preskúmania procesu zákonnosti postupu predčasného uzatvorenia skládky formou uznesenia poslanci na februárovom zasadnutí mestského parlamentu neprijali. „V správe mi chýbali viaceré skutočnosti, ktoré by mi objasnili celý proces predčasného jej uzatvorenia,“ vysvetlil Ján Bonko. 
   
  Foto: Nádrž, kde vtekajú priesakové kvapaliny. Mala by byť prázdna. Je naplnená po okraj. Z nej vytekajú znečistené priesaky do odvodňovacích žľabov, ktoré ústia do potoka. Ten končí vo Váhu.
   

  Krok späť naspäť