Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Chystajú sa veľkoplošné opravy chodníkov a ciest

  20.02.2017
  Na rok 2017 má radnica pripravených až 35 akcií, ktoré sa dotýkajú opráv chodníkov a rekonštrukcií ciest. Tento rok sa mesto zameria najmä na bezbariérové úpravy chodníkov, ich vysprávky, výstavbu spomaľovacích prahov a zvyšovanie bezpečnosti chodcov na priechodoch pre chodcov. V Okoličnom pred základnou školou sa napríklad chystá rekonštrukcia chodníka vrátane autobusového nástupišťa.  Radnica dokončí chodník na Rachmaninovom námestí po ul. Janoškovu, na Podbrezinách kompletne obnovia chodníky vo vnútroblokoch na Slivkovej ulici a Žiarskej ulici. Chodník sa zrekonštruuje aj pri Materskej škole na ul. Vranovskej v Palúdzke. V Demänovej na Kernovej a Janoškovej stavebnými úpravami vybuduje samospráva spomaľovacie prahy. V Liptovskej Ondrašovej vznikne v križovatke na Mincovej ulici s Ondrašovskou ostrovček, ktorý ju sprehľadní a zvýši bezpečnosť chodcov. V Palúdzke pri škole na Demänovskej sa zasa dopravný ostrovček zúži, aby nespôsoboval dopravné zápchy. Na vyťažených priechodoch pre chodcov pribudnú svetelné dopravné gombíky. Zvýši sa tak bezpečnosť chodcov optickým zvýraznením priechodov. Okolo Váhu na cyklochodníku sa vybudujú pred jeho križovaním s cestami zábrany, aby boli cyklisti nútení spomaliť a nevyleteli do križovatky. 
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Chystajú sa veľkoplošné opravy chodníkov a ciest

  20.02.2017
  Na rok 2017 má radnica pripravených až 35 akcií, ktoré sa dotýkajú opráv chodníkov a rekonštrukcií ciest. Tento rok sa mesto zameria najmä na bezbariérové úpravy chodníkov, ich vysprávky, výstavbu spomaľovacích prahov a zvyšovanie bezpečnosti chodcov na priechodoch pre chodcov. V Okoličnom pred základnou školou sa napríklad chystá rekonštrukcia chodníka vrátane autobusového nástupišťa.  Radnica dokončí chodník na Rachmaninovom námestí po ul. Janoškovu, na Podbrezinách kompletne obnovia chodníky vo vnútroblokoch na Slivkovej ulici a Žiarskej ulici. Chodník sa zrekonštruuje aj pri Materskej škole na ul. Vranovskej v Palúdzke. V Demänovej na Kernovej a Janoškovej stavebnými úpravami vybuduje samospráva spomaľovacie prahy. V Liptovskej Ondrašovej vznikne v križovatke na Mincovej ulici s Ondrašovskou ostrovček, ktorý ju sprehľadní a zvýši bezpečnosť chodcov. V Palúdzke pri škole na Demänovskej sa zasa dopravný ostrovček zúži, aby nespôsoboval dopravné zápchy. Na vyťažených priechodoch pre chodcov pribudnú svetelné dopravné gombíky. Zvýši sa tak bezpečnosť chodcov optickým zvýraznením priechodov. Okolo Váhu na cyklochodníku sa vybudujú pred jeho križovaním s cestami zábrany, aby boli cyklisti nútení spomaliť a nevyleteli do križovatky. 
   

  Krok späť naspäť