Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Poslanci schválili ocenenia: Ján Iľanovský sa stane čestným občanom a Ploštín Punk získa cenu mesta

  16.02.2017
  Najvyššie ocenenie v rámci mesta dnes jednohlasne schválili poslanci na zasadnutí zastupiteľstva brigádnemu generálovi vo výslužbe Jánovi Iľanovskému. „Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš mu prislúcha za aktívnu činnosť a udržiavanie tradícií, ktoré je nevyhnutné v dnešnom svete pôsobenia extrémistických skupín,“ povedal primátor Ján Blcháč. Aj podľa zástupcu primátora a súčasne štátneho tajomníka ministerstva vnútra Rudolfa Urbanoviča je ocenenie v súčasnosti dokonca aktuálne. „Ten extrémizmus je skutočne veľký, ocenenie tohto vzácneho človeka by malo byť mementom pre súčasnú dobu a pán Iľanovský je v našom meste doslova symbolom boja proti extrémizmu z minulosti, bojoval totiž proti fašizmu a toto je jeho odkaz, aby sme si aj my zapamätali, s čím bojoval v období druhej svetovej vojny,“ uviedol Urbanovič.
    Ján Iľanovský v tomto roku oslávi 95 rokov. Bol priamym účastníkom Slovenského národného povstania a oslobodzovacích bojov o naše mesto. Bojoval za myšlienky národnej slobody, obnovu zvrchovanosti a štátnosti, pričom nasadzoval aj vlastný život. Počas bojov o Mikuláš plnil špeciálne spravodajské úlohy a po vojne patril do protibanderovskej skupiny. Je nositeľom desiatok československých a zahraničných vyznamenaní. Ján Iľanovský sa vyznačuje mimoriadnou skromnosťou a múdrosťou, medzi Mikulášanmi sa teší prirodzenej autorite, úcte a vážnosti. Ocenenie by malo byť Jánovi Iľanovskému odovzdané na návrh členov Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Liptovskom Mikuláši na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v apríli 2017.
  Cenu mesta Liptovský Mikuláš si po jednohlasnom schválení poslancami prevezmú členovia skupiny Ploštín Punk na koncerte 8. marca. Skupina vznikla pred 25 rokmi v Liptovskom Mikuláši na festivale Folk Tatry 1992. Vtedy bolo úlohou skupiny zúčastniť sa, aby mal Posádkový dom armády, ako hlavný organizátor, na festivale svojho zástupcu. Narýchlo zozbieraný členovia skupiny na jedinej skúške nacvičili štyri skladby a na druhý deň ich prezentovali na festivale. Prítomné publikum zabavili a porota ocenila skupinu cenou Laureát festivalu. Odrazovým mostíkom do sveta šoubiznisu bolo pre skupinu účinkovanie v relácii Pesničkári slovenskí v Slovenskej televízii. Nasledovali pozvánky do mnohých ďalších relácií. Ploštín Punk koncertoval na rôznych miestach a festivaloch po celom Slovensku. Skupina ročne absolvuje 30 až 60 vystúpení. Počas svojej existencie vydali štyri cédečka. Skupinu tvoria Ján Dzúr, Jožo Fašánok, Alino Rak, Ján Filka, Tomáš Mastiš, Ján Hrdko a Palino Rak. 
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Poslanci schválili ocenenia: Ján Iľanovský sa stane čestným občanom a Ploštín Punk získa cenu mesta

  16.02.2017
  Najvyššie ocenenie v rámci mesta dnes jednohlasne schválili poslanci na zasadnutí zastupiteľstva brigádnemu generálovi vo výslužbe Jánovi Iľanovskému. „Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš mu prislúcha za aktívnu činnosť a udržiavanie tradícií, ktoré je nevyhnutné v dnešnom svete pôsobenia extrémistických skupín,“ povedal primátor Ján Blcháč. Aj podľa zástupcu primátora a súčasne štátneho tajomníka ministerstva vnútra Rudolfa Urbanoviča je ocenenie v súčasnosti dokonca aktuálne. „Ten extrémizmus je skutočne veľký, ocenenie tohto vzácneho človeka by malo byť mementom pre súčasnú dobu a pán Iľanovský je v našom meste doslova symbolom boja proti extrémizmu z minulosti, bojoval totiž proti fašizmu a toto je jeho odkaz, aby sme si aj my zapamätali, s čím bojoval v období druhej svetovej vojny,“ uviedol Urbanovič.
    Ján Iľanovský v tomto roku oslávi 95 rokov. Bol priamym účastníkom Slovenského národného povstania a oslobodzovacích bojov o naše mesto. Bojoval za myšlienky národnej slobody, obnovu zvrchovanosti a štátnosti, pričom nasadzoval aj vlastný život. Počas bojov o Mikuláš plnil špeciálne spravodajské úlohy a po vojne patril do protibanderovskej skupiny. Je nositeľom desiatok československých a zahraničných vyznamenaní. Ján Iľanovský sa vyznačuje mimoriadnou skromnosťou a múdrosťou, medzi Mikulášanmi sa teší prirodzenej autorite, úcte a vážnosti. Ocenenie by malo byť Jánovi Iľanovskému odovzdané na návrh členov Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Liptovskom Mikuláši na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v apríli 2017.
  Cenu mesta Liptovský Mikuláš si po jednohlasnom schválení poslancami prevezmú členovia skupiny Ploštín Punk na koncerte 8. marca. Skupina vznikla pred 25 rokmi v Liptovskom Mikuláši na festivale Folk Tatry 1992. Vtedy bolo úlohou skupiny zúčastniť sa, aby mal Posádkový dom armády, ako hlavný organizátor, na festivale svojho zástupcu. Narýchlo zozbieraný členovia skupiny na jedinej skúške nacvičili štyri skladby a na druhý deň ich prezentovali na festivale. Prítomné publikum zabavili a porota ocenila skupinu cenou Laureát festivalu. Odrazovým mostíkom do sveta šoubiznisu bolo pre skupinu účinkovanie v relácii Pesničkári slovenskí v Slovenskej televízii. Nasledovali pozvánky do mnohých ďalších relácií. Ploštín Punk koncertoval na rôznych miestach a festivaloch po celom Slovensku. Skupina ročne absolvuje 30 až 60 vystúpení. Počas svojej existencie vydali štyri cédečka. Skupinu tvoria Ján Dzúr, Jožo Fašánok, Alino Rak, Ján Filka, Tomáš Mastiš, Ján Hrdko a Palino Rak. 
   

  Krok späť naspäť