Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Liptovský Mikuláš ponúkne spoločný produkt pre rodiny s deťmi

  09.11.2016
  Produkty, ktoré Liptovský Mikuláš v rámci cestovného ruchu ponúka, prispôsobí rodinám s deťmi. Mikulášska radnica v spolupráci s Informačným centrom mesta, Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Region Liptov a ďalšími partnermi, ktorí tvoria cestovný ruch v meste, vytvára nový balík, ktorí bude plusom nie len pre návštevníkov, ale aj domácich. Potvrdzuje to druhý ročník z cyklu odborných konferencií s workshopmi na tému mestský cestovný ruch. 
  „Cestovný ruch sa dá robiť len s podporou mesta. Od minulého roka sa toho v Mikuláši veľa urobilo a nie je samozrejmosť, že sa mesto zapája do tvorby produktu cestovného ruchu, v tomto má Liptovský Mikuláš prvenstvo. Vaše mesto pochopilo trend toho, že produkt cestovného ruchu treba budovať, pretože tento produkt zameraný na rodiny s deťmi, ktorý ste si zvolili, nie je len profit pre návštevníka, ale aj profit skvalitnenia života v meste,“ pochválila aktivitu miestnej radnice prezidentka Asociácie informačných centier na Slovensku Ivona Fraňová. 
  V rámci workshopu je pod vedením odborných lektorov nastavená inovácia doterajších a tvorba nových produktov pre cieľovú skupinu rodiny s deťmi. Veľký potenciál pre túto tematiku vidia odborníci v možnostiach ponuky mestského Múzea Janka Kráľa. „Viacero aktivít pre rodiny s deťmi sme si už odskúšali v rámci príležitostných podujatí, napríklad Noc v múzeí, potrebujeme ich len pretaviť do bežnej každodennej ponuky múzea. Samozrejme, máme veľa ďalších inovatívnych nápadov, ako rozšíriť ponuku nášho múzea práve na túto cieľovú skupinu,“ prezradil riaditeľ Múzea Janka Kráľa Jaroslav Hric.
  Čerpať zo skúseností v oblasti mikulášskeho turizmu prišli aj predstavitelia Michaloviec, ktoré sú od minulého roka partnerským mestom Liptovského Mikuláša. „Vaše mesto má osobitosti v turizme, ktoré by sme chceli odkukať pre naše ďalšie napredovanie,“ priznal primátor Michaloviec Viliam Zahorčák. Mesto Liptovský Mikuláš je spomedzi slovenských samospráv jedným z lídrov v rámci návštevnosti, tvorby balíkov  a marketingových aktivít. Šéf miestnej radnice a súčasne predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu Region Liptov Ján Blcháč vysvetlil, že veľa subjektov v Liptovskom Mikuláši sa okrem mesta a jeho zložiek venuje podpore cestovného ruchu. „Mnohí podnikatelia zakladajú svoje aktivity práve na poskytovaní služieb turistom, pre ktorých je naše mesto príťažlivé. Vynakladáme ročne približne 400 000 eur na podporu turizmu a rôznymi aktivitami vytvárame stimuly pre podnikateľov, ktorí napĺňajú tú konečnú spokojnosť návštevníkov nášho mesta, lebo práve spokojnosť je dôvod, pre ktorý sa návštevníci do mesta vracajú,“ vysvetlil.
  Veľký podiel na tvorbe cestovného ruchu v meste má mestské oddelenie marketingu, Informačné centrum, ktoré je mestskou organizáciou a tiež OOCR Region Liptov, ktoré sídli v budove mestského úradu a úzko spolupracuje s marketingom a IC-čkom. Sú to základné zložky, ktoré následne v spolupráci s ďalšími mestskými organizáciami a externými partnermi z oblasti cestovného ruchu, kultúry, športu, ubytovacích a stravovacích zariadení budujú možnosti cestovného ruchu v Liptovskom Mikuláši. Tohtoročná odborná konferencia Mestský cestovný ruch je prvou aktivitou v Liptovskom Mikuláši, ktorá je zameraná na tvorbu produktu pre rodiny s deťmi. Spolupráca subjektov v danej oblasti bude dlhodobejšia. 

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Liptovský Mikuláš ponúkne spoločný produkt pre rodiny s deťmi

  09.11.2016
  Produkty, ktoré Liptovský Mikuláš v rámci cestovného ruchu ponúka, prispôsobí rodinám s deťmi. Mikulášska radnica v spolupráci s Informačným centrom mesta, Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Region Liptov a ďalšími partnermi, ktorí tvoria cestovný ruch v meste, vytvára nový balík, ktorí bude plusom nie len pre návštevníkov, ale aj domácich. Potvrdzuje to druhý ročník z cyklu odborných konferencií s workshopmi na tému mestský cestovný ruch. 
  „Cestovný ruch sa dá robiť len s podporou mesta. Od minulého roka sa toho v Mikuláši veľa urobilo a nie je samozrejmosť, že sa mesto zapája do tvorby produktu cestovného ruchu, v tomto má Liptovský Mikuláš prvenstvo. Vaše mesto pochopilo trend toho, že produkt cestovného ruchu treba budovať, pretože tento produkt zameraný na rodiny s deťmi, ktorý ste si zvolili, nie je len profit pre návštevníka, ale aj profit skvalitnenia života v meste,“ pochválila aktivitu miestnej radnice prezidentka Asociácie informačných centier na Slovensku Ivona Fraňová. 
  V rámci workshopu je pod vedením odborných lektorov nastavená inovácia doterajších a tvorba nových produktov pre cieľovú skupinu rodiny s deťmi. Veľký potenciál pre túto tematiku vidia odborníci v možnostiach ponuky mestského Múzea Janka Kráľa. „Viacero aktivít pre rodiny s deťmi sme si už odskúšali v rámci príležitostných podujatí, napríklad Noc v múzeí, potrebujeme ich len pretaviť do bežnej každodennej ponuky múzea. Samozrejme, máme veľa ďalších inovatívnych nápadov, ako rozšíriť ponuku nášho múzea práve na túto cieľovú skupinu,“ prezradil riaditeľ Múzea Janka Kráľa Jaroslav Hric.
  Čerpať zo skúseností v oblasti mikulášskeho turizmu prišli aj predstavitelia Michaloviec, ktoré sú od minulého roka partnerským mestom Liptovského Mikuláša. „Vaše mesto má osobitosti v turizme, ktoré by sme chceli odkukať pre naše ďalšie napredovanie,“ priznal primátor Michaloviec Viliam Zahorčák. Mesto Liptovský Mikuláš je spomedzi slovenských samospráv jedným z lídrov v rámci návštevnosti, tvorby balíkov  a marketingových aktivít. Šéf miestnej radnice a súčasne predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu Region Liptov Ján Blcháč vysvetlil, že veľa subjektov v Liptovskom Mikuláši sa okrem mesta a jeho zložiek venuje podpore cestovného ruchu. „Mnohí podnikatelia zakladajú svoje aktivity práve na poskytovaní služieb turistom, pre ktorých je naše mesto príťažlivé. Vynakladáme ročne približne 400 000 eur na podporu turizmu a rôznymi aktivitami vytvárame stimuly pre podnikateľov, ktorí napĺňajú tú konečnú spokojnosť návštevníkov nášho mesta, lebo práve spokojnosť je dôvod, pre ktorý sa návštevníci do mesta vracajú,“ vysvetlil.
  Veľký podiel na tvorbe cestovného ruchu v meste má mestské oddelenie marketingu, Informačné centrum, ktoré je mestskou organizáciou a tiež OOCR Region Liptov, ktoré sídli v budove mestského úradu a úzko spolupracuje s marketingom a IC-čkom. Sú to základné zložky, ktoré následne v spolupráci s ďalšími mestskými organizáciami a externými partnermi z oblasti cestovného ruchu, kultúry, športu, ubytovacích a stravovacích zariadení budujú možnosti cestovného ruchu v Liptovskom Mikuláši. Tohtoročná odborná konferencia Mestský cestovný ruch je prvou aktivitou v Liptovskom Mikuláši, ktorá je zameraná na tvorbu produktu pre rodiny s deťmi. Spolupráca subjektov v danej oblasti bude dlhodobejšia. 

  Krok späť naspäť