Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Oznam

  04.11.2016
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Mesta Liptovský Mikuláš, odboru výstavby zo dňa 02.11.2016 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 286/13 a KN-C 241/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 11.11.2016 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 5 ks stromov (3 ks breza a 2 ks jaseň) rastúcich v priestore plánovanej stavby novej miestnej komunikácie - spojnice ul. Pišútovej a domu služieb v Liptovskom Mikuláši.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Oznam

  04.11.2016
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Mesta Liptovský Mikuláš, odboru výstavby zo dňa 02.11.2016 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 286/13 a KN-C 241/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 11.11.2016 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 5 ks stromov (3 ks breza a 2 ks jaseň) rastúcich v priestore plánovanej stavby novej miestnej komunikácie - spojnice ul. Pišútovej a domu služieb v Liptovskom Mikuláši.

  Krok späť naspäť