Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Nedoplatky na mestských nájmoch majú klesajúcu tendenciu

  20.10.2016
  Nedoplatky na mestských nájomných bytoch klesajú. Za prvý polrok 2016 sa znížili pohľadávky na nájomnom a službách, ktoré sú spojené s užívaním bytu, o 56-tisíc eur. Sú zároveň najnižšie od roku 2014. Predstavujú sumu do 400-tisíc eur, uviedol Ľubomír Kandera z mestského úradu.
  Vo väčšine prípadov sú mestské byty pridelené do užívania sociálne slabším obyvateľom. „Robíme tak za účelom poskytnutia určitej formy pomoci pri ich často neľahkej životnej situácii, avšak pri splnení požadovaných kritérií,“ pripomenul.
  Kvôli nárastu prípadov neplatenia v minulosti zriadilo mesto pozíciu referenta pohľadávok. Radnica vymáha pohľadávky rôznymi spôsobmi. „K prvému kroku vo veci vymáhania pristupujeme spravidla po uplynutí 14 dní splatnosti pohľadávky,“ konštatoval Ľubomír Kandera. 
  V rámci mimosúdneho konania s dlžníkmi uzatvárajú dohody o uznaní dlhu, dohody o pristúpení k záväzku, dohody o prevzatí dlhu, prípadne je pohľadávka prihlásená do dedičského konania. Vysoko účinnou formou je zavádzanie inštitútu osobitného príjemcu. Zámerom je zaistenie pravidelnosti splátok už vzniknutých nedoplatkov a zároveň zamedzenie vzniku nových, čo vedie k platobnej disciplíne a zníženiu dlhu. „K riešeniu platobnej disciplíny u neplatičov pristupujeme individuálne. Efektívne sú všetky formy mimosúdneho konania. Až v prípadoch, kedy dlžníci evidentne nemajú záujem spolupracovať pristupujeme k vymáhaniu prostredníctvom právneho zástupcu alebo súdneho exekútora,“ dodal. 
  Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov radnice má v správe 39 bytových objektov, ktoré pozostávajú z 591 mestských nájomných bytov a mestskú ubytovňu s kapacitou 33 izieb. 
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Nedoplatky na mestských nájmoch majú klesajúcu tendenciu

  20.10.2016
  Nedoplatky na mestských nájomných bytoch klesajú. Za prvý polrok 2016 sa znížili pohľadávky na nájomnom a službách, ktoré sú spojené s užívaním bytu, o 56-tisíc eur. Sú zároveň najnižšie od roku 2014. Predstavujú sumu do 400-tisíc eur, uviedol Ľubomír Kandera z mestského úradu.
  Vo väčšine prípadov sú mestské byty pridelené do užívania sociálne slabším obyvateľom. „Robíme tak za účelom poskytnutia určitej formy pomoci pri ich často neľahkej životnej situácii, avšak pri splnení požadovaných kritérií,“ pripomenul.
  Kvôli nárastu prípadov neplatenia v minulosti zriadilo mesto pozíciu referenta pohľadávok. Radnica vymáha pohľadávky rôznymi spôsobmi. „K prvému kroku vo veci vymáhania pristupujeme spravidla po uplynutí 14 dní splatnosti pohľadávky,“ konštatoval Ľubomír Kandera. 
  V rámci mimosúdneho konania s dlžníkmi uzatvárajú dohody o uznaní dlhu, dohody o pristúpení k záväzku, dohody o prevzatí dlhu, prípadne je pohľadávka prihlásená do dedičského konania. Vysoko účinnou formou je zavádzanie inštitútu osobitného príjemcu. Zámerom je zaistenie pravidelnosti splátok už vzniknutých nedoplatkov a zároveň zamedzenie vzniku nových, čo vedie k platobnej disciplíne a zníženiu dlhu. „K riešeniu platobnej disciplíny u neplatičov pristupujeme individuálne. Efektívne sú všetky formy mimosúdneho konania. Až v prípadoch, kedy dlžníci evidentne nemajú záujem spolupracovať pristupujeme k vymáhaniu prostredníctvom právneho zástupcu alebo súdneho exekútora,“ dodal. 
  Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov radnice má v správe 39 bytových objektov, ktoré pozostávajú z 591 mestských nájomných bytov a mestskú ubytovňu s kapacitou 33 izieb. 
   

  Krok späť naspäť