Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Oznam

  19.10.2016
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Tatra SPC3, s.r.o., Roveň 215, 033 01 Podtureň, IČO 44 371 021 zo dňa 17.10.2016 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 540/9 v k.ú. Demänová oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 26.10.2016 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 19 ks listnatých náletových drevín z dôvodu zriadenia vjazdu na pozemok.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Oznam

  19.10.2016
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Tatra SPC3, s.r.o., Roveň 215, 033 01 Podtureň, IČO 44 371 021 zo dňa 17.10.2016 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 540/9 v k.ú. Demänová oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 26.10.2016 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 19 ks listnatých náletových drevín z dôvodu zriadenia vjazdu na pozemok.

  Krok späť naspäť