Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry

  27.09.2016
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlásilo v apríli 2015 Výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekt, ktorý je zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce v roku 2015. Združenie Euroregión Tatry bolo úspešné a získalo v rámci spomínanej výzvy podporu pre projekt pod názvom Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry. V partnerstve so zväzkom Euroregión Tatry, Európskym zoskupením územnej spolupráce Tatry, Prešovským samosprávnym krajom, mestami Kežmarok, Poprad, Liptovský Mikuláš a obcou Dlhá nad Oravou začalo Združenie Euroregión Tatry s realizáciou projektu v mesiaci november 2015.
  Cieľom projektu je vypracovanie projektových dokumentácií v katastrálnych územiach spomenutých miest a obce na výstavbu cyklistických komunikácií. V budúcnosti budú tieto dokumentácie slúžiť na realizáciu strategického cezhraničného projektu Euroregiónu Tatry s názvom Historicko-kultúrno-prírodná Cesta okolo Tatier, ktorá zahŕňa realizáciu viac ako 250 km cyklistických, bežeckých, turistických a náučných trás s cieľom vytvoriť neprerušenú, bezpečnú a priaznivú regionálnu sieť cyklotrás. Navrhovaná trasa predpokladá spájanie regiónov (Spiš, Podhalie, Orava a Liptov), zlepšenie dostupnosti a sprístupnenie unikátnych miest a lokálnych hodnôt krajinného, kultúrneho, historického a prírodného charakteru na oboch stranách hranice.
  V predchádzajúcich rokoch boli v rámci viacerých výziev a projektov prostredníctvom euroregiónu a jeho členov vypracované štúdie a projektové dokumentácie nevyhnutné pre samotné budovanie jednotlivých úsekov cyklochodníka. Okrem tohto boli v uplynulom období vybudované časti cyklochodníkov, ktoré sa nachádzajú na hlavnej trase Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier alebo sú jej odbočkami.
  Existujúce cyklistické chodníky preukázali vysokú životaschopnosť a sú nepretržite využívané turistami a miestnymi obyvateľmi na pohybové aktivity. Priniesli podstatné oživenie turizmu v území.
  V septembri sa uskutočňujú záverečné práce jednotlivých aktivít projektu, ktorých výsledky budú súčasťou výziev v rámci Programu Interreg V – A, PL – SK 2014 – 2020. Cieľom je postupne poprepájať jednotlivé úseky cyklochodníka na slovenskej a poľskej strane euroregiónu.
  Mesto Liptovský Mikuláš má v pláne vybudovať obojsmerný cyklistický chodník spolu s pásom pre chodcov po pravom brehu rieky Váh od sútoku s potokom Smrečianka až po mostný objekt ponad Váh do obce Závažná Poruba. Navrhovaný cyklistický chodník sa bude napájať na už existujúci cyklochodník v dĺžke 3,2 km, ktorý mesto vybudovalo v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007 – 2013 v rámci realizácie 1. etapy projektu historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier.
   


  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry

  27.09.2016
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlásilo v apríli 2015 Výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekt, ktorý je zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce v roku 2015. Združenie Euroregión Tatry bolo úspešné a získalo v rámci spomínanej výzvy podporu pre projekt pod názvom Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry. V partnerstve so zväzkom Euroregión Tatry, Európskym zoskupením územnej spolupráce Tatry, Prešovským samosprávnym krajom, mestami Kežmarok, Poprad, Liptovský Mikuláš a obcou Dlhá nad Oravou začalo Združenie Euroregión Tatry s realizáciou projektu v mesiaci november 2015.
  Cieľom projektu je vypracovanie projektových dokumentácií v katastrálnych územiach spomenutých miest a obce na výstavbu cyklistických komunikácií. V budúcnosti budú tieto dokumentácie slúžiť na realizáciu strategického cezhraničného projektu Euroregiónu Tatry s názvom Historicko-kultúrno-prírodná Cesta okolo Tatier, ktorá zahŕňa realizáciu viac ako 250 km cyklistických, bežeckých, turistických a náučných trás s cieľom vytvoriť neprerušenú, bezpečnú a priaznivú regionálnu sieť cyklotrás. Navrhovaná trasa predpokladá spájanie regiónov (Spiš, Podhalie, Orava a Liptov), zlepšenie dostupnosti a sprístupnenie unikátnych miest a lokálnych hodnôt krajinného, kultúrneho, historického a prírodného charakteru na oboch stranách hranice.
  V predchádzajúcich rokoch boli v rámci viacerých výziev a projektov prostredníctvom euroregiónu a jeho členov vypracované štúdie a projektové dokumentácie nevyhnutné pre samotné budovanie jednotlivých úsekov cyklochodníka. Okrem tohto boli v uplynulom období vybudované časti cyklochodníkov, ktoré sa nachádzajú na hlavnej trase Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier alebo sú jej odbočkami.
  Existujúce cyklistické chodníky preukázali vysokú životaschopnosť a sú nepretržite využívané turistami a miestnymi obyvateľmi na pohybové aktivity. Priniesli podstatné oživenie turizmu v území.
  V septembri sa uskutočňujú záverečné práce jednotlivých aktivít projektu, ktorých výsledky budú súčasťou výziev v rámci Programu Interreg V – A, PL – SK 2014 – 2020. Cieľom je postupne poprepájať jednotlivé úseky cyklochodníka na slovenskej a poľskej strane euroregiónu.
  Mesto Liptovský Mikuláš má v pláne vybudovať obojsmerný cyklistický chodník spolu s pásom pre chodcov po pravom brehu rieky Váh od sútoku s potokom Smrečianka až po mostný objekt ponad Váh do obce Závažná Poruba. Navrhovaný cyklistický chodník sa bude napájať na už existujúci cyklochodník v dĺžke 3,2 km, ktorý mesto vybudovalo v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007 – 2013 v rámci realizácie 1. etapy projektu historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier.
   


  Krok späť naspäť