Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Oznam

  07.09.2016
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti SlovTan Contract Tannery, spol. s r.o., Priemyselná ul. č. 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 31 592 635 zo dňa 23.08.2016 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 5202/7, 5202/58, 5202/59, 5202/94 v k.ú. Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 14.09.2016 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 2 ks prestárlych Topoľov kanadských a 2500 m2 samonáletových drevín – krov, nachádzajúcich sa na neudržiavaných plochách v priemyselnom areáli spoločnosti z dôvodu ich vyčistenia a opätovnému využitiu v zmysle druhov pozemkov vedených na príslušných listoch vlastníctva.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Oznam

  07.09.2016
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti SlovTan Contract Tannery, spol. s r.o., Priemyselná ul. č. 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 31 592 635 zo dňa 23.08.2016 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 5202/7, 5202/58, 5202/59, 5202/94 v k.ú. Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 14.09.2016 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 2 ks prestárlych Topoľov kanadských a 2500 m2 samonáletových drevín – krov, nachádzajúcich sa na neudržiavaných plochách v priemyselnom areáli spoločnosti z dôvodu ich vyčistenia a opätovnému využitiu v zmysle druhov pozemkov vedených na príslušných listoch vlastníctva.

  Krok späť naspäť