Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Školáci začnú v komfortnejšom prostredí

  02.09.2016
  Deti sa na začiatku školského roka môžu vo viacerých školách môžu tešiť na nové a atraktívnejšie prostredie. Mesto totiž na viacerých objektoch zrealizovalo investície, ktoré prispejú ku komfortu nielen školákov, ale aj ich pedagógov. 
  V prvom polroku vymenili okná na celej Základnej škole Čsl. brigády za 82-tisíc eur. „Podobnej výmeny sa dočkali v Materskej škole Nábrežie Aurela Stodolu. Práce stáli vyše 13-tisíc eur,“ uviedol Miloš Berník z mestského úradu.
  V súčasnosti rekonštruujú palubovku telocvične v ZŠ s MŠ Demänovská v sume 60-tisíc eur. Mesto na túto akciu dostalo dotáciu z ministerstva školstva vo výške 45-tisíc eur. Palubovku obnovujú aj v ZŠ Čsl. brigády za 30-tisíc. Tým sa výpočet prác v školských zariadeniach v kuratele mesta nekončí. Nových okien sa dočkajú v MŠ Nábrežie 4. apríla v pavilóne III za 18-tisíc eur. V MŠ Palúčanská sa robí rekonštrukcia elektroinštalácie. „V tomto čase pracujeme aj na príprave rekonštrukcie strechy školy na Okoličianskej, pri ktorej by sme práce dali do rozpočtu na budúci rok,“ podotkol Miloš Berník. Mesto tiež pripravuje projektové dokumentácie na parkovacie plochy ZŠ s MŠ Okoličianska a výmenu okien v ZŠ Nábrežie A. Stodolu, kde je možnosť získať financie z eurofondov. 
  V súvislosti so začiatkom roka sa aktívnejšie na prácu s deťmi a mládežou pripravujú aj príslušníci mestskej polície. „Naše preventívne aktivity robíme pravidelne. Na začiatku školského roka ide najmä o dopravnú výchovu spojenú s praktickou časťou na dopravnom ihrisku. Počas školského roka témy prednášok a besied určujú pedagógovia. Od začiatku roka sme vykonali vyše 100 besied, prednášok a iných preventívnych aktivít. Ohlasy na naše aktivity zo škôl sú kladné. Snažíme sa do nich zapájať všetkých mestských policajtov,“ zhrnul náčelník mestskej polície Marián Jančuška.  
  V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je deväť materských škôl, dve spojené základné školy s materskou školou a štyri základné školy. K tomu treba prirátať základnú umeleckú školu a centrum voľného času. Materské školy bude v nastávajúcom školskom roku navštevovať 970 detí, z tohto počtu zavíta do škôlok prvý raz 349 z nich. V základných školách budú vzdelávať 2 355 žiakov, z toho 312 prvákov. 
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Školáci začnú v komfortnejšom prostredí

  02.09.2016
  Deti sa na začiatku školského roka môžu vo viacerých školách môžu tešiť na nové a atraktívnejšie prostredie. Mesto totiž na viacerých objektoch zrealizovalo investície, ktoré prispejú ku komfortu nielen školákov, ale aj ich pedagógov. 
  V prvom polroku vymenili okná na celej Základnej škole Čsl. brigády za 82-tisíc eur. „Podobnej výmeny sa dočkali v Materskej škole Nábrežie Aurela Stodolu. Práce stáli vyše 13-tisíc eur,“ uviedol Miloš Berník z mestského úradu.
  V súčasnosti rekonštruujú palubovku telocvične v ZŠ s MŠ Demänovská v sume 60-tisíc eur. Mesto na túto akciu dostalo dotáciu z ministerstva školstva vo výške 45-tisíc eur. Palubovku obnovujú aj v ZŠ Čsl. brigády za 30-tisíc. Tým sa výpočet prác v školských zariadeniach v kuratele mesta nekončí. Nových okien sa dočkajú v MŠ Nábrežie 4. apríla v pavilóne III za 18-tisíc eur. V MŠ Palúčanská sa robí rekonštrukcia elektroinštalácie. „V tomto čase pracujeme aj na príprave rekonštrukcie strechy školy na Okoličianskej, pri ktorej by sme práce dali do rozpočtu na budúci rok,“ podotkol Miloš Berník. Mesto tiež pripravuje projektové dokumentácie na parkovacie plochy ZŠ s MŠ Okoličianska a výmenu okien v ZŠ Nábrežie A. Stodolu, kde je možnosť získať financie z eurofondov. 
  V súvislosti so začiatkom roka sa aktívnejšie na prácu s deťmi a mládežou pripravujú aj príslušníci mestskej polície. „Naše preventívne aktivity robíme pravidelne. Na začiatku školského roka ide najmä o dopravnú výchovu spojenú s praktickou časťou na dopravnom ihrisku. Počas školského roka témy prednášok a besied určujú pedagógovia. Od začiatku roka sme vykonali vyše 100 besied, prednášok a iných preventívnych aktivít. Ohlasy na naše aktivity zo škôl sú kladné. Snažíme sa do nich zapájať všetkých mestských policajtov,“ zhrnul náčelník mestskej polície Marián Jančuška.  
  V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je deväť materských škôl, dve spojené základné školy s materskou školou a štyri základné školy. K tomu treba prirátať základnú umeleckú školu a centrum voľného času. Materské školy bude v nastávajúcom školskom roku navštevovať 970 detí, z tohto počtu zavíta do škôlok prvý raz 349 z nich. V základných školách budú vzdelávať 2 355 žiakov, z toho 312 prvákov. 
   

  Krok späť naspäť