Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Oznam

  31.08.2016
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Pavla Štetinu zo dňa 30.08.2016 o súhlas na výrub dreviny rastúcej na pozemku parc. č. KN- C 1712 v k.ú. Palúdzka oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 08.09.2016 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na: r.smitka@mikulas.sk, resp. l.jureckova@mikulas.sk. Predmetom žiadosti je výrub 1 ks ihličnatej dreviny z dôvodu ohrozovania nehnuteľnosti.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Oznam

  31.08.2016
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Pavla Štetinu zo dňa 30.08.2016 o súhlas na výrub dreviny rastúcej na pozemku parc. č. KN- C 1712 v k.ú. Palúdzka oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 08.09.2016 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na: r.smitka@mikulas.sk, resp. l.jureckova@mikulas.sk. Predmetom žiadosti je výrub 1 ks ihličnatej dreviny z dôvodu ohrozovania nehnuteľnosti.

  Krok späť naspäť