Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Na mestskom úrade začali rekonštrukciu, ktorá ušetrí mestu vyše 100-tisíc ročne

  10.08.2016
  Už sme vás informovali, že radnica získala maximálnu výšku príspevku na projekt zníženia energetickej náročnosti objektu mestského úradu, takmer dva milióny eur. Dnes už v plnom nasadení pracujú stavbári na rekonštrukcii. Okoloidúci si môžu všimnúť, že skladajú z budovy mramor, ktorým bola obložená. 
  „Budovu úradu postavili v 80-tych rokoch minulého storočia a jej hospodárnosť má značné rezervy. Je možné ich vo veľkej miere znížiť práve stavebnými úpravami, ako je komplexná  obnova obálky budovy,“ uviedol autorizovaný inžinier Ján Hlina. Malo by sa tak stať prostredníctvom zateplenia obvodového plášťa minerálnou vlnou v odvetrávanej fasáde, zateplením plochej strechy, odizolovaním stropu nevykurovaného suterénu od vykurovaného prvého nadzemného podlažia. „Po týchto úpravách opätovne vyregulujeme vykurovací systém,“ priblížil. Vzhľadom na technické, konštrukčné a funkčné nároky obvodového plášťa, ktorý tvorí odvetraná fasáda, nebolo možné zachovanie pôvodného materiálu, ktorým bol mramor z bulharského sídla Vraca. Mramor bol nesený na hliníkovom  rošte. Stavbári ale musia celú konštrukciu nahradiť a prispôsobiť novo navrhovanej obálke budovy, ktorá zabráni významným tepelným stratám. 
  „Nový obklad je navrhnutý keramický, čím dáme zadosť ochrane životného prostredia, ušetríme energiu a minimalizujeme údržbu, zároveň adekvátne esteticky nahradíme pôvodný obklad. Architektonické stvárnenie a kompozícia fasád zostane zachovaná,“ zdôraznil Ján Hlina.
  Ďalším významným miestom spotreby elektrickej energie je pôvodné osvetlenie. „Svietidlá vymenia za nové s vyššou účinnosťou premeny energie,“ poznamenal. Operačný program Kvalita životného prostredia, z ktorého je možné čerpať financie, vyžaduje aj zníženie emisií, ktoré pri spotrebe energie vznikajú. „Tým sa nám otvárala otázka a zároveň potreba naprojektovať obnoviteľný zdroj energie. Ako najefektívnejší zdroj sa ukázali fotovoltaické panely. Poslúžia na výrobu energie, ktorá sa spotrebuje priamo v budove.“ Panely budú mať plochu 80 metrov štvorcových a môžu vyprodukovať 10 MWh elektrickej energie ročne. 
  Hlavnými pozitívami je šetrenie finančných prostriedkov mesta, na základe energetického auditu sa dostávame až na úsporu 52 percent. Navrhované stavebné úpravy zvyšujú tepelnú pohodu a stabilitu interiéru. „Okrem eliminácie nežiaducich a zdraviu škodlivých plesní to v praxi znamená, že pocitovo získame približne jeden až dva stupne Celzia, čo pri výpočtovej podlahovej ploche vyše sedem tisíc metrov štvorcových nie je zanedbateľné. Nová tepelnoizolačná vrstva vytvorí ochranný pancier všetkých nosných konštrukcií, ktoré sú už tridsať rokov nepriaznivo namáhané teplotnými rozdielmi a poveternostnými vplyvmi. Budova sa zo súčasného zatriedenia v energetickej certifikácii z triedy, kedy je „budova energiou plytvajúca“ dostane do triedy „nízkoenergetická“. Aj týmto opatrením sa životnosť objektu značne predĺži,“ dodal Ján Hlina. 
  Primátor Ján Blcháč pripomenul, že celková ročná úspora pre mestskú kasu po rekonštrukcii predstavuje 106-tisíc eur.
  Vzhľadom na začiatok stavebných prác na rekonštrukcii objektu mestského úradu budú možnosti parkovania pred budovou obmedzené. Rekonštrukcia by mala byť ukončená do mája 2017. Radnica prosí návštevníkov úradu o využívanie iných parkovacích miest v jeho blízkosti. Zároveň upriamuje pozornosť na zvýšenú opatrnosť pri pohybe v okolí budovy a jej vnútorných priestoroch.
   
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Na mestskom úrade začali rekonštrukciu, ktorá ušetrí mestu vyše 100-tisíc ročne

  10.08.2016
  Už sme vás informovali, že radnica získala maximálnu výšku príspevku na projekt zníženia energetickej náročnosti objektu mestského úradu, takmer dva milióny eur. Dnes už v plnom nasadení pracujú stavbári na rekonštrukcii. Okoloidúci si môžu všimnúť, že skladajú z budovy mramor, ktorým bola obložená. 
  „Budovu úradu postavili v 80-tych rokoch minulého storočia a jej hospodárnosť má značné rezervy. Je možné ich vo veľkej miere znížiť práve stavebnými úpravami, ako je komplexná  obnova obálky budovy,“ uviedol autorizovaný inžinier Ján Hlina. Malo by sa tak stať prostredníctvom zateplenia obvodového plášťa minerálnou vlnou v odvetrávanej fasáde, zateplením plochej strechy, odizolovaním stropu nevykurovaného suterénu od vykurovaného prvého nadzemného podlažia. „Po týchto úpravách opätovne vyregulujeme vykurovací systém,“ priblížil. Vzhľadom na technické, konštrukčné a funkčné nároky obvodového plášťa, ktorý tvorí odvetraná fasáda, nebolo možné zachovanie pôvodného materiálu, ktorým bol mramor z bulharského sídla Vraca. Mramor bol nesený na hliníkovom  rošte. Stavbári ale musia celú konštrukciu nahradiť a prispôsobiť novo navrhovanej obálke budovy, ktorá zabráni významným tepelným stratám. 
  „Nový obklad je navrhnutý keramický, čím dáme zadosť ochrane životného prostredia, ušetríme energiu a minimalizujeme údržbu, zároveň adekvátne esteticky nahradíme pôvodný obklad. Architektonické stvárnenie a kompozícia fasád zostane zachovaná,“ zdôraznil Ján Hlina.
  Ďalším významným miestom spotreby elektrickej energie je pôvodné osvetlenie. „Svietidlá vymenia za nové s vyššou účinnosťou premeny energie,“ poznamenal. Operačný program Kvalita životného prostredia, z ktorého je možné čerpať financie, vyžaduje aj zníženie emisií, ktoré pri spotrebe energie vznikajú. „Tým sa nám otvárala otázka a zároveň potreba naprojektovať obnoviteľný zdroj energie. Ako najefektívnejší zdroj sa ukázali fotovoltaické panely. Poslúžia na výrobu energie, ktorá sa spotrebuje priamo v budove.“ Panely budú mať plochu 80 metrov štvorcových a môžu vyprodukovať 10 MWh elektrickej energie ročne. 
  Hlavnými pozitívami je šetrenie finančných prostriedkov mesta, na základe energetického auditu sa dostávame až na úsporu 52 percent. Navrhované stavebné úpravy zvyšujú tepelnú pohodu a stabilitu interiéru. „Okrem eliminácie nežiaducich a zdraviu škodlivých plesní to v praxi znamená, že pocitovo získame približne jeden až dva stupne Celzia, čo pri výpočtovej podlahovej ploche vyše sedem tisíc metrov štvorcových nie je zanedbateľné. Nová tepelnoizolačná vrstva vytvorí ochranný pancier všetkých nosných konštrukcií, ktoré sú už tridsať rokov nepriaznivo namáhané teplotnými rozdielmi a poveternostnými vplyvmi. Budova sa zo súčasného zatriedenia v energetickej certifikácii z triedy, kedy je „budova energiou plytvajúca“ dostane do triedy „nízkoenergetická“. Aj týmto opatrením sa životnosť objektu značne predĺži,“ dodal Ján Hlina. 
  Primátor Ján Blcháč pripomenul, že celková ročná úspora pre mestskú kasu po rekonštrukcii predstavuje 106-tisíc eur.
  Vzhľadom na začiatok stavebných prác na rekonštrukcii objektu mestského úradu budú možnosti parkovania pred budovou obmedzené. Rekonštrukcia by mala byť ukončená do mája 2017. Radnica prosí návštevníkov úradu o využívanie iných parkovacích miest v jeho blízkosti. Zároveň upriamuje pozornosť na zvýšenú opatrnosť pri pohybe v okolí budovy a jej vnútorných priestoroch.
   
   

  Krok späť naspäť