Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Na úrade prebieha plánovaná kontrola Najvyššieho kontrolného úradu

  10.08.2016
  Zamestnanci Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši budú do decembra k dispozícii Najvyššiemu kontrolnému úradu SR (NKÚ). O začatí bežnej plánovanej kontroly dnes oboznámila štatutára Liptovského Mikuláša riaditeľka Expozitúry Žilina Janka Pačková.
  Pracovníci z NKÚ budú kontrolovať verejné prostriedky, hospodárenie a nakladanie s majetkom.  „Ide aj o kontrolu plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol, ktoré sme robili vo vašom meste, jedna bola aj v roku 2011, budeme preverovať, ako sa zadané opatrenia premietli do praxe,“ vysvetlil vedúci kontrolnej skupiny Radoslav Jelšovský. NKÚ bude preverovať aj procesy, ktoré vykonáva hlavná kontrolórka, posvietia si na rozpočet, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, kde budú robiť prehliadku účtovníctva, rozpočtových pravidiel, pod lupu si zoberú aj zverejňovanie zmlúv a dokladov, ale aj evidenciu majetku mesta.
  Plánovanú kontrolu budú vykonávať traja členovia kontrolnej skupiny z NKÚ do 16. decembra tohto roka. Celoplošná kontrola je v zmysle plánu kontrolnej činnosti NKÚ, kontrolóri pristriehnu naplánované okresné mesto zväčša raz za štyri roky vždy.
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Na úrade prebieha plánovaná kontrola Najvyššieho kontrolného úradu

  10.08.2016
  Zamestnanci Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši budú do decembra k dispozícii Najvyššiemu kontrolnému úradu SR (NKÚ). O začatí bežnej plánovanej kontroly dnes oboznámila štatutára Liptovského Mikuláša riaditeľka Expozitúry Žilina Janka Pačková.
  Pracovníci z NKÚ budú kontrolovať verejné prostriedky, hospodárenie a nakladanie s majetkom.  „Ide aj o kontrolu plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol, ktoré sme robili vo vašom meste, jedna bola aj v roku 2011, budeme preverovať, ako sa zadané opatrenia premietli do praxe,“ vysvetlil vedúci kontrolnej skupiny Radoslav Jelšovský. NKÚ bude preverovať aj procesy, ktoré vykonáva hlavná kontrolórka, posvietia si na rozpočet, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, kde budú robiť prehliadku účtovníctva, rozpočtových pravidiel, pod lupu si zoberú aj zverejňovanie zmlúv a dokladov, ale aj evidenciu majetku mesta.
  Plánovanú kontrolu budú vykonávať traja členovia kontrolnej skupiny z NKÚ do 16. decembra tohto roka. Celoplošná kontrola je v zmysle plánu kontrolnej činnosti NKÚ, kontrolóri pristriehnu naplánované okresné mesto zväčša raz za štyri roky vždy.
   

  Krok späť naspäť