Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Máme dve nové partnerské mestá: Michalovce a Bačka Palanka

  09.08.2016
  O čom sa už dlhšie hovorilo, podarilo sa aj spečatiť. Liptovský Mikuláš má dve nové partnerské mestá – Michalovce srbské mesto Bačka Palanka. Liptovský Mikuláš tak získava priestor pre spoluprácu v rôznych smeroch s ďalšími dvoma samosprávami.
  Bačka Palanka sa nachádza v srbskej autonómnej oblasti Vojvodina. Z celkového počtu 55-tisíc obyvateľov mesta je vyše tisícka Slovákov (najpočetnejšia národnostná menšina v meste). Predstavitelia Bačka Palanky majú záujem o prípravu a realizáciu spoločných projektov s Mikulášom predovšetkým v oblasti cestovného ruchu a kultúry. „Vidíme tu veľký potenciál v prepojení kultúry obyvateľov nášho mesta a zahraničných Slovákov, ktorí žijú v tomto srbskom meste a dodnes si zachovávajú slovenské tradície. Naši partneri majú zasa záujem podľa nášho vzoru rozvíjať cestovný ruch, ktorý u nich nemajú rozvinutý podľa ich predstáv a naše mesto je pre nich zdrojom inšpirácie a skúseností, ktoré im veľmi radi posunieme,“ informovala vedúca oddelenia marketingu a podnikania na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši Soňa Višňovská. V okolí mesta sa nachádza 13 obcí, z ktorých sú dve slovenské. V nich sa zachováva slovenská kultúra a slovenský jazyk. 
  Návrh na uzatvorenie oficiálnej dohody medzi Mikulášom a Michalovcami vzišiel z dlhodobej spolupráce oboch samospráv. "S Michalovcami pôjde o výmenu skúseností vo viacerých oblastiach. Chcú od nás odpozerať, ako pracujeme v oblasti turizmu a nám bude zase vzorom, ako zastrešujú mnoho vrcholových športov a pracujú s mládežou," priblížil viceprimátor Liptovského Mikuláša Rudolf Urbanovič. 
  Návrh dohody o partnerských vzťahoch a spolupráci schválili poslanci mestského parlamentu. Štatutár nášho mesta podpíše dohodu o partnerstve 19. augusta v Michalovciach a 20. októbra v rámci dní osláv mesta v Bačka Palanke. Od týchto termínov sa oficiálne začne spolupráca partnerských miest.
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Máme dve nové partnerské mestá: Michalovce a Bačka Palanka

  09.08.2016
  O čom sa už dlhšie hovorilo, podarilo sa aj spečatiť. Liptovský Mikuláš má dve nové partnerské mestá – Michalovce srbské mesto Bačka Palanka. Liptovský Mikuláš tak získava priestor pre spoluprácu v rôznych smeroch s ďalšími dvoma samosprávami.
  Bačka Palanka sa nachádza v srbskej autonómnej oblasti Vojvodina. Z celkového počtu 55-tisíc obyvateľov mesta je vyše tisícka Slovákov (najpočetnejšia národnostná menšina v meste). Predstavitelia Bačka Palanky majú záujem o prípravu a realizáciu spoločných projektov s Mikulášom predovšetkým v oblasti cestovného ruchu a kultúry. „Vidíme tu veľký potenciál v prepojení kultúry obyvateľov nášho mesta a zahraničných Slovákov, ktorí žijú v tomto srbskom meste a dodnes si zachovávajú slovenské tradície. Naši partneri majú zasa záujem podľa nášho vzoru rozvíjať cestovný ruch, ktorý u nich nemajú rozvinutý podľa ich predstáv a naše mesto je pre nich zdrojom inšpirácie a skúseností, ktoré im veľmi radi posunieme,“ informovala vedúca oddelenia marketingu a podnikania na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši Soňa Višňovská. V okolí mesta sa nachádza 13 obcí, z ktorých sú dve slovenské. V nich sa zachováva slovenská kultúra a slovenský jazyk. 
  Návrh na uzatvorenie oficiálnej dohody medzi Mikulášom a Michalovcami vzišiel z dlhodobej spolupráce oboch samospráv. "S Michalovcami pôjde o výmenu skúseností vo viacerých oblastiach. Chcú od nás odpozerať, ako pracujeme v oblasti turizmu a nám bude zase vzorom, ako zastrešujú mnoho vrcholových športov a pracujú s mládežou," priblížil viceprimátor Liptovského Mikuláša Rudolf Urbanovič. 
  Návrh dohody o partnerských vzťahoch a spolupráci schválili poslanci mestského parlamentu. Štatutár nášho mesta podpíše dohodu o partnerstve 19. augusta v Michalovciach a 20. októbra v rámci dní osláv mesta v Bačka Palanke. Od týchto termínov sa oficiálne začne spolupráca partnerských miest.
   

  Krok späť naspäť