Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Oznam

  08.08.2016
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Martina Révaya zo dňa 05.08.2016 o súhlas na výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN- C 18 a KN-C 19 v k.ú. Liptovská Ondrašová oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 15.08.2016 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na: r.smitka@mikulas.sk, resp. l.jureckova@mikulas.sk. Predmetom žiadosti je výrub 10 ks drevín z dôvodu poškodzovania existujúcej nehnuteľnosti a výstavby nového rodinného domu.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Oznam

  08.08.2016
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Martina Révaya zo dňa 05.08.2016 o súhlas na výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN- C 18 a KN-C 19 v k.ú. Liptovská Ondrašová oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 15.08.2016 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na: r.smitka@mikulas.sk, resp. l.jureckova@mikulas.sk. Predmetom žiadosti je výrub 10 ks drevín z dôvodu poškodzovania existujúcej nehnuteľnosti a výstavby nového rodinného domu.

  Krok späť naspäť