Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Cena mesta pre Jozefa Gondu

  23.06.2016
  Cenu mesta Liptovský Mikuláš dostane Jozef Gonda. Na návrh primátora  Jána Blcháča a poslanca mestskej časti Ondrašová Ľuboša Triznu ju schválili poslanci mestského parlamentu. „Dostáva ju za zásluhy a rozvoj nášho mesta,“ podotkol Ján Blcháč. Ocenený bol dlhoročným poslancom mestského zastupiteľstva. 
  Za Liptovskú Ondrašovú poslancoval 24 rokov. Pôsobil aj ako člen mestskej rady a predseda komisie územného plánu a životného prostredia. V minulosti bol členom komisie pre výber projektanta a realizátora pešej zóny v centre Mikuláša. Ako poslanec sa pričinil o rozšírenie individuálnej bytovej výstavby a vybudovanie všetkých inžinierskych sietí v Ondrašovej. Členom občianskeho výboru v tejto mestskej časti bol od roku 1980. „V roku 1983 spolu zakladal beh Ondrašovská horička. Od roku 1993 bol desaťročie predsedom ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová. V roku 2001 založil futbalovú prípravku, v ktorej dnes máme vyše 50 malých futbalistov. Od roku 2004 je tajomníkom tunajšieho pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbáru,“ uviedol poslanec Ľuboš Trizna. 
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Cena mesta pre Jozefa Gondu

  23.06.2016
  Cenu mesta Liptovský Mikuláš dostane Jozef Gonda. Na návrh primátora  Jána Blcháča a poslanca mestskej časti Ondrašová Ľuboša Triznu ju schválili poslanci mestského parlamentu. „Dostáva ju za zásluhy a rozvoj nášho mesta,“ podotkol Ján Blcháč. Ocenený bol dlhoročným poslancom mestského zastupiteľstva. 
  Za Liptovskú Ondrašovú poslancoval 24 rokov. Pôsobil aj ako člen mestskej rady a predseda komisie územného plánu a životného prostredia. V minulosti bol členom komisie pre výber projektanta a realizátora pešej zóny v centre Mikuláša. Ako poslanec sa pričinil o rozšírenie individuálnej bytovej výstavby a vybudovanie všetkých inžinierskych sietí v Ondrašovej. Členom občianskeho výboru v tejto mestskej časti bol od roku 1980. „V roku 1983 spolu zakladal beh Ondrašovská horička. Od roku 1993 bol desaťročie predsedom ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová. V roku 2001 založil futbalovú prípravku, v ktorej dnes máme vyše 50 malých futbalistov. Od roku 2004 je tajomníkom tunajšieho pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbáru,“ uviedol poslanec Ľuboš Trizna. 
   

  Krok späť naspäť