Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Kontrolórka našla nedostatky pri uzatváraní skládky

  23.06.2016
  V procese uzatvárania skládky vo Veternej Porube v roku 2014 nastali viaceré pochybenia. Vyplýva to zo zistení hlavnej kontrolórky, ktoré preverila postupy uzatvárania a v správe pre mestské zastupiteľstvo predložila 14 nedostatkov. 
  Skládka mala byť uzatvorená podľa projektovej dokumentácie. V procese uzatvárania skládky je potrebné vrstvenie materiálov, zabudovanie drenážnych a tesniacich vrstiev a navážanie ílu, aby povrchová voda nepresakovala do uloženého komunálneho odpadu. „Môžeme predpokladať, že hrúbka jednotlivých vrstiev či použitý materiál nespĺňajú normy. Je vysoko pravdepodobné, že povrchové vody sa cez skládku dostávajú až do podložia,“ naznačil ekologický dosah viceprimátor Ján Bonko. Mestské zastupiteľstvo odporučilo primátorovi požiadať inšpekciu životného prostredia o súhlas na preverenie správnosti technických prác a použitých materiálov v zmysle schválenej projektovej dokumentácie prostredníctvom sond. Záležitosť by mal preveriť aj Úrad pre verejné obstarávanie. 
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Kontrolórka našla nedostatky pri uzatváraní skládky

  23.06.2016
  V procese uzatvárania skládky vo Veternej Porube v roku 2014 nastali viaceré pochybenia. Vyplýva to zo zistení hlavnej kontrolórky, ktoré preverila postupy uzatvárania a v správe pre mestské zastupiteľstvo predložila 14 nedostatkov. 
  Skládka mala byť uzatvorená podľa projektovej dokumentácie. V procese uzatvárania skládky je potrebné vrstvenie materiálov, zabudovanie drenážnych a tesniacich vrstiev a navážanie ílu, aby povrchová voda nepresakovala do uloženého komunálneho odpadu. „Môžeme predpokladať, že hrúbka jednotlivých vrstiev či použitý materiál nespĺňajú normy. Je vysoko pravdepodobné, že povrchové vody sa cez skládku dostávajú až do podložia,“ naznačil ekologický dosah viceprimátor Ján Bonko. Mestské zastupiteľstvo odporučilo primátorovi požiadať inšpekciu životného prostredia o súhlas na preverenie správnosti technických prác a použitých materiálov v zmysle schválenej projektovej dokumentácie prostredníctvom sond. Záležitosť by mal preveriť aj Úrad pre verejné obstarávanie. 
   

  Krok späť naspäť