Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Mesto získalo peniaze na projekt pre sociálne znevýhodnenú komunitu

  02.05.2016
  Od Žilinského samosprávneho kraja radnica získala financie na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Predmetom činnosti sú preventívne aktivity, ktoré sú zamerané na problematiku výchovy v rómskych rodinách. Cieľovou skupinou sú rodiny z rómskej komunity v Hlbokom. Hlavným cieľom je podpora výchovy k zmysluplnému tráveniu voľného času detí za aktívnej účasti rodičov s podnetom vzbudiť záujem rodičov o trávenie voľného času s deťmi. Projekt je spojený so všestranným rozvojom osobnosti. Schválené peniaze budú použité na zakúpenie tenisového stola s príslušenstvom. Súčasťou podporeného projektu je zapojenie sa rodín do plánovaných hodín tréningu stolného tenisu. Na záver sa uskutoční turnaj súťažiacich spojený s občerstvením a zakúpením dresov pre súťažiacich a cien. 

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Mesto získalo peniaze na projekt pre sociálne znevýhodnenú komunitu

  02.05.2016
  Od Žilinského samosprávneho kraja radnica získala financie na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Predmetom činnosti sú preventívne aktivity, ktoré sú zamerané na problematiku výchovy v rómskych rodinách. Cieľovou skupinou sú rodiny z rómskej komunity v Hlbokom. Hlavným cieľom je podpora výchovy k zmysluplnému tráveniu voľného času detí za aktívnej účasti rodičov s podnetom vzbudiť záujem rodičov o trávenie voľného času s deťmi. Projekt je spojený so všestranným rozvojom osobnosti. Schválené peniaze budú použité na zakúpenie tenisového stola s príslušenstvom. Súčasťou podporeného projektu je zapojenie sa rodín do plánovaných hodín tréningu stolného tenisu. Na záver sa uskutoční turnaj súťažiacich spojený s občerstvením a zakúpením dresov pre súťažiacich a cien. 

  Krok späť naspäť