Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Príspevok k zlepšeniu životného prostredia: Žiadame financie na zber biologicky rozložiteľného odpadu

  20.04.2016
  Radnica žiada o nenávratné financie z eurofondov na realizáciu projektu s názvom zber biologicky rozložiteľného odpadu pre kompostáreň v Liptovskom Mikuláši. Podanie žiadosti odobrili poslanci mestského zastupiteľstva. Realizáciou projektu sa zvýši množstvo odvezeného a spracovaného biologicky rozložiteľného odpadu o 1 500 ton ročne do roku 2021. Cieľom projektu je minimalizovať množstvá biologicky rozložiteľných odpadov ukladaných do zberných nádob zmesového komunálneho odpadu. Zakúpená technika umožní aj častejšie kosenie verejných priestranstiev, zber odpadu, a tým prispejeme k zlepšeniu životného prostredia v meste, konštatovala Jana Kormaníková z oddelenia projektového manažmentu radnice. Celkové oprávnené výdavky na projekt sú takmer milión eur, spolufinancovanie mesta predstavuje 5 percent. Čo bude v prípade získania peňazí zakúpené? „Pre zjednodušenie práce s biologicky rozložiteľným odpadom máme záujem vymeniť existujúce vrecia za 240 litrové kontajnery, s ktorými je jednoduchšia manipulácia a aj kvalita odpadu je výrazne lepšia ako vo vreciach. Plánujeme rozdať 3 000 kontajnerov na bioodpad z rodinných domov v meste a mestských častiach. Ostatné rodinné domy kompostujú bioodpad na vlastnom pozemku,“ podotkla Jana Kormaníková. Na manipuláciu s kontajnermi potrebuje mesto zberové vozidlá. Taktiež je nedostačujúca súčasná technika na údržbu verejnej zelene a zelene z cintorínov. Na zber bioodpadu sú potrebné kontajnery s objemom 20 až 35 metrov kubických, ich transport do kompostárne bude zabezpečený hákovým nosičom kontajnerov, zakúpi sa aj drvič odpadu za traktor, samotný traktor a zberové vozidlá.  Kontajnery rozmiestnia podľa potreby na výmenu. Časť kontajnerov bude umiestnená na zbernom dvore pre potreby obyvateľov.


  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Príspevok k zlepšeniu životného prostredia: Žiadame financie na zber biologicky rozložiteľného odpadu

  20.04.2016
  Radnica žiada o nenávratné financie z eurofondov na realizáciu projektu s názvom zber biologicky rozložiteľného odpadu pre kompostáreň v Liptovskom Mikuláši. Podanie žiadosti odobrili poslanci mestského zastupiteľstva. Realizáciou projektu sa zvýši množstvo odvezeného a spracovaného biologicky rozložiteľného odpadu o 1 500 ton ročne do roku 2021. Cieľom projektu je minimalizovať množstvá biologicky rozložiteľných odpadov ukladaných do zberných nádob zmesového komunálneho odpadu. Zakúpená technika umožní aj častejšie kosenie verejných priestranstiev, zber odpadu, a tým prispejeme k zlepšeniu životného prostredia v meste, konštatovala Jana Kormaníková z oddelenia projektového manažmentu radnice. Celkové oprávnené výdavky na projekt sú takmer milión eur, spolufinancovanie mesta predstavuje 5 percent. Čo bude v prípade získania peňazí zakúpené? „Pre zjednodušenie práce s biologicky rozložiteľným odpadom máme záujem vymeniť existujúce vrecia za 240 litrové kontajnery, s ktorými je jednoduchšia manipulácia a aj kvalita odpadu je výrazne lepšia ako vo vreciach. Plánujeme rozdať 3 000 kontajnerov na bioodpad z rodinných domov v meste a mestských častiach. Ostatné rodinné domy kompostujú bioodpad na vlastnom pozemku,“ podotkla Jana Kormaníková. Na manipuláciu s kontajnermi potrebuje mesto zberové vozidlá. Taktiež je nedostačujúca súčasná technika na údržbu verejnej zelene a zelene z cintorínov. Na zber bioodpadu sú potrebné kontajnery s objemom 20 až 35 metrov kubických, ich transport do kompostárne bude zabezpečený hákovým nosičom kontajnerov, zakúpi sa aj drvič odpadu za traktor, samotný traktor a zberové vozidlá.  Kontajnery rozmiestnia podľa potreby na výmenu. Časť kontajnerov bude umiestnená na zbernom dvore pre potreby obyvateľov.


  Krok späť naspäť