Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Pravidlá pohybu po cyklochodníku

  07.04.2016
  Záujem Mikulášanov o cyklochodník v jarných mesiacoch rapídne rastie. Využívajú ho nielen cyklisti, ale aj korčuliari, bežci, chodci a neraz aj ľudia na venčenie svojich psích miláčikov, preto miestna radnica z dôvodu bezpečnosti jeho užívateľov upozorňuje na dodržiavanie pravidiel pohybu po cyklochodníku. Ten je rozdelený na viac úsekov. Niektoré sú určené aj pre peších, takzvaná cyklopešia časť (most Okoličné – sútok Smrečianky s Váhom, Vrlíkova – Belopotockého, Lodenica – nadjazd diaľničného privádzača). Cyklopešie časti chodníka sú vyznačené pruhmi pre peších, ako aj znakmi pre oba cyklistické smery. Ostatné úseky sú vyznačené a šírkovo usporiadané ako cyklochodník. Tie môžu cyklisti použiť výlučne v označenom smere jazdy. Cestičku alebo pruh pre cyklistov môžu použiť aj lyžiari, korčuliari, kolobežkári či skejtbordisti, alebo ľudia s podobným športovým vybavením, pokiaľ tým neobmedzia ani neohrozia cyklistov. Cestičku alebo pruh smie použiť aj osoba tlačiaca bicykel. Iným účastníkom cestnej premávky, teda aj chodcom, je používanie cestičky zakázané. V týchto úsekoch je vhodné, aby sa chodci pohybovali po nespevnenej časti hrádze a na cyklochodník nevstupovali, konštatoval Gabriel Lengyel z oddelenia dopravy mikulášskej radnice.  Na takzvaných cyklopeších úsekoch sú užívatelia povinní použiť len pruh pre nich určený; to neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, pri vchádzaní na cestičku a vychádzaní z nej, pričom sa nesmú navzájom ohroziť. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané. Veľmi dôležitá zmena, ktorá nastala schválením mestského nariadenia o podmienkach držania psov, je ustanovenie zákazu vstupu so psom na cyklochodník v celom jeho úseku. Zákaz vstupu sa nevzťahuje na vodiacich psov a služobných psov počas zákrokov záchranných zložiek. Toto opatrenie vzniklo z dôvodu bezpečnosti najmä cyklistov, korčuliarov a bežcov, ktorým môže prípadný stret so psom či už voľne pusteným, alebo aj vedeným na vôdzke, spôsobiť pád a následné zranenie, upozornil Gabriel Lengyel. Pravidlá vyplývajú jednak zo zákona o cestnej premávke a aj z novo prijatého záväzného nariadenia mesta o podmienkach držania psov na území Liptovského Mikuláša.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Pravidlá pohybu po cyklochodníku

  07.04.2016
  Záujem Mikulášanov o cyklochodník v jarných mesiacoch rapídne rastie. Využívajú ho nielen cyklisti, ale aj korčuliari, bežci, chodci a neraz aj ľudia na venčenie svojich psích miláčikov, preto miestna radnica z dôvodu bezpečnosti jeho užívateľov upozorňuje na dodržiavanie pravidiel pohybu po cyklochodníku. Ten je rozdelený na viac úsekov. Niektoré sú určené aj pre peších, takzvaná cyklopešia časť (most Okoličné – sútok Smrečianky s Váhom, Vrlíkova – Belopotockého, Lodenica – nadjazd diaľničného privádzača). Cyklopešie časti chodníka sú vyznačené pruhmi pre peších, ako aj znakmi pre oba cyklistické smery. Ostatné úseky sú vyznačené a šírkovo usporiadané ako cyklochodník. Tie môžu cyklisti použiť výlučne v označenom smere jazdy. Cestičku alebo pruh pre cyklistov môžu použiť aj lyžiari, korčuliari, kolobežkári či skejtbordisti, alebo ľudia s podobným športovým vybavením, pokiaľ tým neobmedzia ani neohrozia cyklistov. Cestičku alebo pruh smie použiť aj osoba tlačiaca bicykel. Iným účastníkom cestnej premávky, teda aj chodcom, je používanie cestičky zakázané. V týchto úsekoch je vhodné, aby sa chodci pohybovali po nespevnenej časti hrádze a na cyklochodník nevstupovali, konštatoval Gabriel Lengyel z oddelenia dopravy mikulášskej radnice.  Na takzvaných cyklopeších úsekoch sú užívatelia povinní použiť len pruh pre nich určený; to neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, pri vchádzaní na cestičku a vychádzaní z nej, pričom sa nesmú navzájom ohroziť. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané. Veľmi dôležitá zmena, ktorá nastala schválením mestského nariadenia o podmienkach držania psov, je ustanovenie zákazu vstupu so psom na cyklochodník v celom jeho úseku. Zákaz vstupu sa nevzťahuje na vodiacich psov a služobných psov počas zákrokov záchranných zložiek. Toto opatrenie vzniklo z dôvodu bezpečnosti najmä cyklistov, korčuliarov a bežcov, ktorým môže prípadný stret so psom či už voľne pusteným, alebo aj vedeným na vôdzke, spôsobiť pád a následné zranenie, upozornil Gabriel Lengyel. Pravidlá vyplývajú jednak zo zákona o cestnej premávke a aj z novo prijatého záväzného nariadenia mesta o podmienkach držania psov na území Liptovského Mikuláša.

  Krok späť naspäť