Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Oznam

  06.04.2016
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti MORAVA, s.r.o., Michalská 9, 811 01 Bratislava, IČO 36 419 982 zo dňa 04.04.2016 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 989/1 v k.ú. Liptovská Ondrašová oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 13.04.2016 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 6 ks listnatých drevín z dôvodu výstavby komunikácie a parkoviska.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Oznam

  06.04.2016
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti MORAVA, s.r.o., Michalská 9, 811 01 Bratislava, IČO 36 419 982 zo dňa 04.04.2016 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 989/1 v k.ú. Liptovská Ondrašová oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 13.04.2016 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 6 ks listnatých drevín z dôvodu výstavby komunikácie a parkoviska.

  Krok späť naspäť